Δακτύλιος απόστασης (χιτώνιο, σωλήνας, σωληνάριο αποστάτης)

Μικρό δομικό στοιχείο, το οποίο χρησιμοποιείται είτε ως αποστάτης μεταξύ δύο εξαρτημάτων (για παράδειγμα για να κρατούν στα ξύλινα τεμάχια ελεύθερη μια σχισμή αερισμού). Ή ως τεμάχιο επένδυσης, για τη μεγέθυνση ενός στρογγυλού εξαρτήματος, για να ταιριάζει σε ένα περιλαίμιο ή σε μια παρόμοια υποδοχή.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων