Δακτύλιος αντιγραφής

Βοηθητικό εργαλείο κατά το φρεζάρισμα. Ο δακτύλιος αντιγραφής είναι σφιγμένος μαζί με τη φρέζα. Ανιχνεύει ένα προκατασκευασμένο πρότυπο και οδηγεί τη συνδεδεμένη με αυτόν φρέζα έτσι, ώστε να φρεζάρει το επεξεργαζόμενο κομμάτι στην ίδια μορφή, όπως το ανιχνευόμενο πρότυπο.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων