Γωνιοκεφαλή τρυπήματος

Η γωνιοκεφαλή τρυπήματος είναι ένα πρόσθετο εξάρτημα (πρόσθετη κεφαλή) για το δράπανο, που καθιστά δυνατό το τρύπημα σε μια γωνία 90° σε στενά σημεία. Στη νέα γενιά IXO είναι δυνατή η προέκταση της κανονικής κεφαλής τρυπήματος με ένα γωνιακό εξάρτημα.

Γωνιοκεφαλή τρυπήματος
Γωνιοκεφαλή τρυπήματος
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων