Γραναζωτό τσοκ

Διάταξη σύσφιγξης, που είναι στερεωμένη στον άξονα ενός δράπανου και σκοπό έχει την υποδοχή και συγκράτηση του εξαρτήματος εργασίας (π.χ. του τρυπανιού). Με ένα ειδικό κλειδί, το τσοκόκλειδο, σφίγγεται το γραναζωτό τσοκ.

Γραναζωτό τσοκ
Γραναζωτό τσοκ
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων