Αρμός

Κάτω από έναν αρμό καταλαβαίνει κανείς τον ενδιάμεσο χώρο, ο οποίος (π.χ. στην τοποθέτηση πλακιδίων) ανάμεσα στα ξεχωριστά πλακίδια τοίχου ή πλακίδια δαπέδου παραμένει ελεύθερος και στη συνέχεια γεμίζει με κονίαμα αρμού. Οι αρμοί προγραμματίζονται, για να καταστήσουν δυνατές τις διαστολές των υλικών, επειδή πολλά υλικά παραμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου (π.χ. λόγω θερμότητας).

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων