Απόδοση αφαίρεσης υλικού

Με την απόδοση αφαίρεσης υλικού έχει κανείς για τα διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία, όπως πλάνες ή λειαντήρες, μια κατάλληλη τιμή σύγκρισης. Απλά, αυτή η τιμή δείχνει, πόσο υλικό (τα ρινίσματα) αφαιρείται σε έναν ορισμένο χρόνο (συνήθως μετρημένο σε μια ώρα) από το επεξεργαζόμενο κομμάτι. Βασικά ισχύει το εξής: Όσο υψηλότερη είναι η απόδοση αφαίρεσης υλικού, τόσο αποτελεσματικότερο είναι το εργαλείο.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων