Αντικαθιστούμενη μπαταρία

Στα ηλεκτρικά εργαλεία με μια αντικαθιστούμενη μπαταρία μπορεί κανείς να αφαιρέσει την μπαταρία από το εργαλείο, για να τη φορτίσει (και κατά τη διάρκεια της φόρτισης να συνεχίσει την εργασία με μια δεύτερη μπαταρία). Υπάρχουν όμως ηλεκτρικά εργαλεία μπαταρίας με μια μόνιμη μπαταρία, που δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το εργαλείο. Σε αυτή την περίπτωση φορτίζεται η μπαταρία στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Αντικαθιστούμενη μπαταρία
Αντικαθιστούμενη μπαταρία
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων