Ανιχνευτής

Ένας ανιχνευτής είναι ένα όργανα μέτρησης, το οποίο χρησιμοποιείται, για να μη χτυπήσει κανείς κατά το τρύπημα πάνω σε ένα ηλεκτρικό καλώδιο και για να μην προξενήσει ζημιά κατά το καλέμισμα σε κανένα σωλήνα αποχέτευσης. Με τον ανιχνευτή εντοπίζει κανείς προηγουμένως μέταλλα, ξύλινες καλυμμένες κατασκευές και ηλεκτρικούς αγωγούς.

Ανιχνευτής
Ανιχνευτής Ανιχνευτής
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων