Αναρρόφηση

Διάταξη για την απομάκρυνση της σκόνης και των αποβλήτων, που δημιουργούνται κατά την εργασία με ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Η αυτοαναρρόφηση επιτυγχάνεται μέσω ενός ενσωματωμένου στο ηλεκτρικό εργαλείο φυσητήρα αναρρόφησης με σύστημα μικροφίλτρου, η εξωτερική αναρρόφηση μέσω ενός εξωτερικού εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με διάταξη αναρρόφησης της σκόνης. Μια διάταξη αναρρόφησης εξοικονομεί χρόνο, επειδή εκπίπτει η καθαριότητα μετά την πραγματική εργασία.

Αναρρόφηση
Αναρρόφηση
 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων