Ακέφαλη βίδα

Κοινώς για ακέφαλες βίδες, που δεν έχουν καμία διευρυμένη κεφαλή βίδας. Το προφίλ για την υποδοχή του εξαρτήματος (κατσαβίδι, κλειδί Άλλεν) είναι ενσωματωμένο στον κύλινδρο βιδώματος. Στην εξωτερική τους «ακέφαλη» μορφή, που μοιάζει με κάμπια, χρεωστούν οι ακέφαλες βίδες το όνομά τους.

 
GR
Υπενθύμιση
Υπενθυμισμένο
Αγορά τώρα
Επαναφορά φίλτρου
Προβολή φίλτρου
Απόκρυψη φίλτρου
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας.
Προβολή περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη περαιτέρω εργασιών
Απόκρυψη παραλλαγών προϊόντος
Προβολή παραλλαγών προϊόντος
Κλείσιμο των συμβουλών εφαρμογής
Άνοιγμα των συμβουλών εφαρμογής
Διάβασμα έκθεσης εμπειριών
Κλείσιμο της έκθεσης εμπειριών
Απόκρυψη λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Προβολή λεπτομερούς καταλόγου υλικών
Λίστα σύγκρισης
Προϊόντα
Προϊόν
Προβολή περαιτέρω συστάσεων
Απόκρυψη περαιτέρω συστάσεων