Usein esitetyt kysymykset

 
Usein esitettyjen kysymysten suodattaminen
Hakusana
Erikoisala

Projektiohje 1 - 15 / 81

  • Mitä sähkötyökaluja on olemassa?
   • Sähkötyökalut voidaan jakaa käyttötarkoituksen mukaan seuraaviin perustyyppeihin:

    • poraavat työkalut
    • ruuvaavat työkalut
    • sahaavat työkalut
    • jyrsivät työkalut
    • höyläävät työkalut
    • hiovat työkalut
    • leikkaavat ja meistävät työkalut
    • iskevät työkalut
    • yhteenliittävät työkalut

    Lisäksi on olemassa myös erikoiskäyttötarkoituksiin tarkoitettuja sähkötyökaluja sekä sekatyyppejä.

  • Millä periaatteilla sähkötyökalut toimivat?
   • Sähkötyökalut toimivat seuraavien perusperiaatteiden mukaisesti:

    • pyöriminen
    • tärinä
    • nostoliike
    • isku
    • lämpö

    Nämä perusperiaatteet esiintyvät joko yksitellen tai yhdistelminä.

  • Mikä on voltti?
   • Voltti on sähköjännitteen mittayksikkö.

  • Mikä on watti?
   • Watti on (sähkö)tehon mittayksikkö.

  • Mikä on tärkein edellytys poraamisen onnistumiselle?
   • Sinun on tunnettava työstettävän materiaalin ominaisuudet.

  • Voiko kaikki materiaalit porata samalla pyörimisnopeudella?
   •  
    Bosch | Harrastajan Bosch-sähkötyökalut

    Ei. Pyörimisnopeus on valittava materiaalin ominaisuuksien mukaan.

    Mitä pehmeämpi materiaali, sen nopeampi pyörimisnopeus. Mitä kovempi materiaali, sen matalampi pyörimisnopeus.

    Koska eri materiaalien kovuuksissa on suuria eroja, sinun tulisi aina porata oikealla, materiaaliin ja poran halkaisijaan sopivalla pyörimisnopeudella.

    Alan kirjallisuudesta löytyy yksityiskohtaisia sovellustaulukoita aiheesta. Meidän taulukossamme ilmoitettuja pyörimisnopeuksia on tarkasteltava yksinkertaistettuina ohjearvoina, joiden avulla saadaan hyviä tuloksia käsin ohjatuilla koneilla työskenneltäessä.

    Erikoisporia ja porakruunuja käytettäessä on toisinaan käytettävä muita pyörimisnopeuksia. Niiden yhteydessä on paras noudattaa laitteiden pakkauksissa tai käyttöohjeissa ilmoitettuja arvoja.Mikäli käytetyn poran pyörimisnopeutta ei voi määrittää tarkkaan, on käytettävä suositeltua nopeutta lähintä mahdollista nopeutta.

  • Mitä vaaroja poraamiseen liittyy?
   • Suurimman vaaran poran käyttäjälle muodostavat ensi kädessä mahdolliset paluuvääntömomentit. Paluuvääntömomentit syntyvät poran kasvaneen vääntömomentin yhteydessä poran hankauksen kasvaessa poranreiässä mm. seuraavissa tilanteissa:

    • syvät poraukset
    • suuren halkaisijan poraukset
    • poran jumiutuminen poranreikään tai työkappaleesta irrottaminen

    Poran ja näin myös sähkötyökalun jumiutuessa saattaa syntyä erityisen korkeita ja vaarallisia paluuvääntömomentteja.

  • Miten vältät paluuvääntömomentit porauksen yhteydessä?
   • Porauksen yhteydessä mahdollisesti esiintyvät paluuvääntömomentit voidaan välttää seuraavalla tavoin: Käytä aina moitteettomassa kunnossa olevia ja teräviä poria. Vaurioituneiden tai tylsien poranterien synnyttämä hankaus on huomattavasti suurempi ja niillä on taipumus juuttua tai jumiutua helposti.

    Paranna lastujen poistumista syvien porausten yhteydessä liikuttamalla poraa säännöllisesti edestakaisin. Näin poranterän hankaus ja siten myös jumiutumisvaara pienenevät.

    Valitse suuren halkaisijan porauksissa sopiva pyörimisnopeus ja kiinnitä työkappale.

    Metalliin suoritettavissa porauksissa, joiden halkaisija on yli 6 mm, on periaatteessa aina tehtävä esiporaus. Tämän toimenpiteen ansiosta käyttäjältä vaadittava puristuspaine on pienempi. Tästä on etua etenkin ohuiden peltien porauksessa, koska syöttövoimaa voidaan näin hienosäätää paremmin poranterän työntyessä ulos työkappaleesta. Näin vältetään puolestaan poranterän kiinni tarttuminen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että esiporaukseen valitaan poranterä, jonka halkaisija vastaa suuren poran poikkisärmää.

    Paluuvääntömomentit vaimennetaan koneen varman ohjauksen avulla. Tätä varten poraa on pidettävä ja ohjattava molemmin käsin. Sellaisten porien kohdalla, jotka on varustettu lisäkahvalla, sitä on myös käytettävä.

  • Mikä on ratkaiseva ero iskuporakoneen ja porakoneen välillä?
   • Porakoneen kara on kiinnitetty kiinteästi laakereihin. Seurauksena on hyvä ja tarkka pyörimisliike. Pyörimisnopeudet on optimoitu metalliin poraamiseen soveltuviksi. Iskuporakoneen kara on kiinnitetty liikkuvasti laakereihin. Sen pyörimisliike ei ole rakenteesta johtuen aivan yhtä tarkka kuin pelkkien porakoneiden. Pyörimisnopeus on normaalisti korkeampi kuin porakoneiden, koska laitteella voidaan porata myös kiveä, mihin vaaditaan suurta iskulukua.

  • Mihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ruuvinvääntimien yhteydessä?
   • Ruuveja kiristettäessä ja löysättäessä saattaa seurauksena olla työkalun reaktioita, jotka voivat olla vaaraksi sen käyttäjälle. Syitä ovat

    • paluuvääntömomentit
    • liukuvat kärjet
    • melu

  • Miten suojaudut paluuvääntömomenteilta ruuvinvääntimiä käytettäessä?
   • Kielletyt ja näin myös vaaralliset paluuvääntömomentit voidaan välttää seuraavin toimenpitein:

    • oikean ruuvaustyökalun valinta
    • ruuvaustyökalun oikea säätö, esim. vääntömomentin tai syvyydenrajoittimen säätö valmistajan suositusten mukaisesti

  • Miten suojaudut kärkien luiskahtamiselta?
   • Yleisimmät syyt kärkien luiskahtamiseen ovat:

    • terän koko ei sovi ruuviin
    • terä asetettu huolimattomasti ruuviin
    • nurjahtaminen ruuvaamisen aikana
    • liian vähäinen painaminen

    On siis helppo todeta, että jokaisessa edellä mainitussa tapauksessa on kysymys käyttövirheestä.

    Kärkien luiskahtamisen seuraukset:

    • käyttäjän loukkaantumisvaara
    • työkappaleen vaurioituminen
    • ruuvin vaurioituminen
    • kärjen vaurioituminen

    Kuten huomaat: näitä usein toistuvia käyttövirheitä kannattaa välttää.

  • Mitä perusruuviliitoksia on olemassa?
   • Lähes kaikki ruuvausalustat voidaan jakaa kahteen perustyyppiin, koviin ja pehmeisiin ruuvausalustoihin.

    • Kovaksi ruuvausalustaksi nimitetään kaikkia sellaisia käyttökohteita, joissa suoraan ruuvin alla on kovaa materiaalia, useimmiten metallia.
    • Pehmeäksi ruuvausalustaksi kutsutaan kaikkia käyttökohteita, joissa suoraan ruuvin alla on joustavaa (pehmeää) materiaalia (useimmiten puuta), eli ruuvi kierretään joustavaan materiaaliin.

  • Mitä ruuvityyppejä on olemassa?
   • On olemassa niin kutsuttuja koneruuveja ja niin kutsuttuja puuruuveja. Molemmista perustyypeistä on olemassa erilaisia vaihtoehtoja eri materiaaleja ja erityisiä ruuvialustoja varten. Ne eroavat toisistaan muotonsa ja kierretyyppinsä puolesta.

  • Minkä tyyppisiä ruuvinvääntimiä on olemassa?
   • Toimintaperiaatteen mukaan ruuvinvääntimet jaetaan seuraaviin:

    • syvyydenrajoittimella varustettu ruuvinväännin
    • vääntömomentin kytkennällä varustettu ruuvinväännin
    • kiertoiskulla varustettu ruuvinväännin

  • Mitä hiontatyyppejä on olemassa?
   • Pintojen hiomista kutsutaan pintahionnaksi, materiaalin erottamista toisistaan hiomalla sen sijaan katkaisuhionnaksi tai syvähionnaksi.

  • Mitä materiaalia voidaan hioa?
   • Lähes kaikkia kiinteitä materiaaleja voidaan hioa. Ainoastaan tiettyjen harvojen materiaalien, kuten elastomeerien, hiominen ei onnistu tai onnistuu ainoastaan monimutkaisin teknisin välinein.

  • Mitä materiaalia ja mitä työkappaleen muotoja varten sopii tasohiomakone?
   • Käyttömahdollisuudet riippuvat käytetystä hioma-aineesta ja ovat erittäin laajat. Parhaiten tasohiomakoneet soveltuvat puun, puumateriaalien ja lakattujen pintojen työstöön. Metallien ja kivimateriaalien työstöön ne eivät sovellu kovin hyvin, koska niiden poistoteho on hyvin vähäinen.

    Tasohiomakoneet soveltuvat erinomaisesti tasaisten pintojen hiomiseen. Terävien kulmien ja reunojen sekä koverien tai kuperien pintojen yhteydessä on laitteen tasaisesta ja kovasta hiomalevystä johtuen olemassa paikoittaisen läpihiomisen vaara. Myös hiomalevy voi vaurioitua tässä yhteydessä.

  • Mitä hiontalaitteita on olemassa ja miten löydän sopivan laitteen?
   •  
    Bosch | Harrastajan Bosch-sähkötyökalut

    Tyypilliset hiomakoneet pintojen suurialaiseen työstöön ovat tasohiomakone, epäkeskohiomakone, kulmahiomakone ja nauhahiomakone.

  • Mitä materiaalia ja mitä työkappaleen muotoja varten sopii kulmahiomakone?
   • Käyttömahdollisuudet riippuvat käytetystä hioma-aineesta ja ovat erittäin laajat. Kulmahiomakoneita käytetään pääasiassa metallin ja kiven hiomiseen. Korkeista kehänopeuksista johtuen hiomapaikassa tapahtuu voimakasta lämmön kehitystä. Tästä syystä kulmahiomakoneet eivät sovellu kovinkaan hyvin puumateriaaleille ja muoveille.

    Laitteella voidaan työstää lähes kaikenmuotoisia työkappaleita. Kulmahiomakoneet eivät kuitenkaan sovi kovinkaan hyvin työkappaleille, joiden pinnasta halutaan saada ehdottoman tasainen, koska työkappaleisiin syntyy helposti liian syviä uria käyttövirheiden seurauksena laitteen korkean poistotehon takia.

  • Mitkä ovat tärkeimmät työturvallisuustoimenpiteet hiomisen yhteydessä?
    • Noudata valmistajan ilmoittamia käyttöalueita
    • Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia hioma-aineita
    • Käytä parasta mahdollista pölynimumenetelmää
    • Käytä suojalaseja
    • Käytä hengityssuojainta
    • Käytä kuulonsuojainta

  • Mitä on huomioitava sahaamisen yhteydessä ja kuinka vältät vaarat?
   • Sahaavien työkalujen ensimmäinen loukkaantumisvaara piilee sahanterässä – sekä koneen ollessa pois päältä että käynnissä. Lisäksi on olemassa koneen takaiskujen vaara käyttövirheiden yhteydessä. Käytä ainoastaan teräviä, moitteettomassa kunnossa olevia sahanteriä. Sahanterien on oltava kyseessä olevaan sahaan soveltuvat ja hyväksytyt. Tylsät tai vaurioituneet terät voivat aiheuttaa koneen jumiutumisen ja lukkiutumisen. Sahanterien aiheuttamilta loukkaantumisilta voidaan välttyä seuraavien toimenpitein:

    • Älä milloinkaan poista suojuksia, kiinnitä niitä aukinaiseen asentoon tai muutenkaan manipuloi niitä.
    • Käytä konetta molemmin käsin pitäen siitä kiinni tähän tarkoitetusta kahvasta.
    • Vedä ketjusahojen päälle suojus käytön jälkeen.
    • Kaikkien muiden sahojen kohdalla (paitsi pyörösahojen) irrota sahanterä sahasta töiden päätyttyä.

    Säädä ja kiinnitä säädettävät suojalaitteet, kuten esim. halkaisukiila, määräysten mukaisella tavalla.

    Sahaa on ohjattava tukevasti ja varmasti käytön aikana. Syöttövoima on valittava sillä tavoin, että saha ei voi jumiutua tai lukkiutua. Tällaisesta saattaisi olla seurauksena takaiskumomentteja.

  • Mitä materiaaleja voi työstää käsiohjatulla sähkösahalla?
   • Käsiohjatuilla sähkösahoilla voidaan työstää lähes kaikkia materiaaleja tiettyjä mineraalisia materiaaleja ja lasia lukuun ottamatta.

  • Mihin käsipyörösahat sopivat?
   • Käsipyörösahat soveltuvat käytetystä sahanterästä riippuen periaatteessa kaikille sahattaville materiaaleille.

    Pyörösahan yleisin käyttötarkoitus on levymäisten rakenneosien nopea ja tarkka särmäys ja leikkaus oikean kokoisiksi suorilla leikkauksilla. Rakennusalan yrityksissä käytössä on jopa yli 100 mm:n leikkaussyvyyksiä, mutta näin suurten käsipyörösahojen käsittely ei ole aivan vaaratonta sahanterän jumiutuessa syntyvien voimakkaiden paluuvääntömomenttien johdosta.

  • Mihin tandemsahat sopivat?
   • Metalleja ei voi sahata tandemsahoilla periaatteellisista syistä:

    Sahanterien ja miekanohjaimen väliin joutuvat metallilastut jumiuttaisivat sahanterät kitkahitsausvaikutuksen johdosta. Muoveja voidaan sahata tietyin rajoituksin: vaahdotettujen kestomuovien lastut ja pölyt, erityisesti styreenipohjaiset (kuten styroksi) kuumenevat sahanterien ja ohjaimen välisen hankauksen seurauksena. Jäähdyttyään ne jumiuttavat sahanterät sulateliimavaikutuksen seurauksena. Kovametallisilla hampailla varustetut sahanterät soveltuvat kuitenkin myös pehmeän ja huokoisen kivimateriaalin, kuten kaasubetonin ja pehmeän kevyttiilen sahaamiseen. Sahanterät voidaan vaihtaa ilman työkaluja.

    Tandemsaha on ensi kädessä tarkoitettu puun työstämiseen alan yrityksissä (kirvesmiehet). Tyypillisiä käyttökohteita on palkkien katkaisu ja tappiliitosten tekeminen. Tandemsahaa käytetään myös usein kaasubetoniosien työstössä rakennusten runkoa rakennettaessa.

  • Mitä sahatyyppejä on olemassa ja miten löydän sopivan laitteen?
   •  
    Bosch | Harrastajan Bosch-sähkötyökalut

    Perustyypit ovat:

    • konesahat (esim. pistosaha)
    • pyörivät sahat (esim. pyörösaha)
    • kiertosahat (esim. ketjusaha)

  • Mihin ketjusahat sopivat?
   • Käsiohjattuja ketjusahoja käytetään ainoastaan puun työstöön. Niitä käytetään palkkien ja tukipalkkien nopeaan katkaisemiseen ja paloitteluun sekä tuoreen (”vihreän”) puun työstöön puutarha- ja metsätaloudessa.

  • Mihin monikäyttösahat sopivat?
   • Monikäyttösahat soveltuvat käytetystä sahanterästä riippuen periaatteessa kaikille sahattaville materiaaleille.

    Monikäyttösahan tyypillisiä käyttökohteita ovat LVI-asennus- ja saniteettiala, ajoneuvon rakennus, metallirakennus ja lavojen kierrätys.

  • Mikä on erityisen tärkeää ennen akun tai akkukäyttöisen työkalun ensimmäistä käyttöä?
   • Käyttöohje tulee ehdottomasti lukea läpi ennen käyttöä, sillä akkuteknologia kehittyy ja muuttuu erittäin nopeasti, mikä vaatii toisinaan uudenlaista käyttöä ja ohjausta.

  • Mitä tarkoittaa itsepurkautuminen?
   • Itsepurkautuminen tarkoittaa sitä, että akku luovuttaa passiivisesti virtaa varastoinnin aikana. Tietyn ajan kuluttua akku on ladattava, jotta puutarhakonetta voitaisiin käyttää. Tähän asti käytössä olleiden nikkeliteknologiaan pohjautuneiden akkujen itsepurkautuminen oli n. 25 % kuukaudessa, litiumionitekniikassa se on alle 2 %. Litiumioniakut ovat siis käyttövalmiit myös pidemmän varastoinnin jälkeen.

  • Mitä muisti-ilmiö tarkoittaa?
   • Muisti-ilmiötä esiintyy NiCd-akuilla, jos niiden varausta ei pureta täysin. Jos osaa akun kapasiteetista ei käytetä, akku ”muistaa” tämän. Käyttämättömäksi jäänyt osa akun kapasiteetista ei tämän jälkeen enää ole käytettävissä energianlähteenä. Litiumioniakuilla ei esiinny muisti-ilmiötä.

  • Miten litiumioniakkuja varastoidaan oikein?
   • Litiumioniakkuja tulee säilyttää huoneenlämpötilassa. Korkeammissa lämpötiloissa säilyttäminen lyhentää niiden käyttöikää. Litiumioniakut voivat tuhoutua yli 55 °C:n lämpötilassa, alle –15 °C:n lämpötilassa ne voivat syväpurkautua. Litiumioniakkuja ei tule ladata täyteen ennen varastointia. Täyteen ladatun kennon aktiviteetti on korkeampi kuin osittain ladatun, mikä lyhentää kennon käyttöikää.

  • Voivatko litiumioniakut räjähtää?
   • Merkkiakut, erityisesti Boschin puutarhakoneissa käytetyt, on suojattu erilaisilla turvamekanismeilla. Räjähdyksen mahdollisuus on lähestulkoon poissuljettu. Oikosulkua ja akkujen mekaanista vaurioitumista on kuitenkin ehdottomasti vältettävä.

  • Miten käytetyt akut hävitetään?
   • Ne toimitetaan takaisin sähkötyökalujen jälleenmyyjälle. Tämä kerää akut ja toimittaa ne edelleen sähkötyökalujen valmistajalle. Valmistaja huolehtii laitteiden asianmukaisesta kierrätyksestä.

  • Mitä on huomioitava jyrsinnän yhteydessä ja kuinka vältät vaarat?
   • Yläjyrsimien suurin loukkaantumisvaara piilee terävässä jyrsinterässä, sekä koneen ollessa pois päältä että käynnissä. Jyrsimet toimivat rakenteensa puolesta erittäin suurilla kierrosluvuilla. Epäasianmukaisesta käytöstä voi olla seurauksena koneen takaiskuja. Käytä ainoastaan teräviä, moitteettomassa kunnossa olevia jyrsinteriä. Jyrsinterien on oltava kyseessä olevaan yläjyrsimeen soveltuvat ja hyväksytyt. Tylsien tai vaurioituneiden jyrsinterien käytöstä saattaa olla seurauksena voimakasta tärinää, koneen takaiskuja ja jyrsintyökalun murtuminen. Jyrsimen aiheuttamilta loukkaantumisilta voidaan välttyä seuraavien toimenpitein:

    • Käytä konetta molemmin käsin pitäen siitä kiinni tähän tarkoitetusta kahvasta.
    • Poista jyrsinterä töiden päätteeksi yläjyrsimestä.

    Reunojen särmäyksen yhteydessä on syöttösuunnan oltava aina jyrsimen pyörimissuunnan vastaiseen suuntaan (vastajyrsintä). Jyrsittäessä laitteen pyörimissuuntaan (myötäjyrsintä) konetta ei voi enää ohjata turvallisesti, erityisesti hieman suurempien lastuamispaksuuksien kohdalla. Koneen voimakkaista poikkeavista liikkeistä johtuen voit menettää laitteen hallinnan, mistä seuraa vakava tapaturman vaara. Yläjyrsintä on ohjattava aina tukevasti ja varmasti.

    Syöttövoima on valittava sillä tavoin, että seurauksena ei ole liian voimakasta koneen kierrosluvun laskua ja siitä seuraavaa tärinää.

  • Mitä työkaluja jyrsintään käytetään?
   • Käsiohjattavista jyrsintään käytettävistä sähkötyökaluista käytetään yläkäsitettä yläjyrsimet. Käsite ”yläjyrsin” ilmaisee, että jyrsin on työkappaleen yläpuolella käytön yhteydessä.

    Yläjyrsimet eroavat toisistaan käyttötarkoituksensa ja ottotehonsa suhteen. Yleisiä ovat:

    • monitoimilaitteet
    • reunajyrsimet
    • yläjyrsimet

  • Mitä materiaaleja työstetään yläjyrsimellä?
   • Yleisesti jyrsimillä voidaan työstää kaikkia lastuavia materiaaleja, erityisesti puumateriaaleja. Metalleja voi kuitenkin työstää ainoastaan raskailla, kiinteillä jyrsinkoneilla. Käsiohjatulla yläjyrsimellä voi työstää ainoastaan ohuita alumiinilevyjä.

  • Mitä on huomioitava puumateriaalien jyrsimisen yhteydessä?
   • Puut eivät ole erityisen kovia ja soveltuvat hyvin lastuavaan työstöön. Liian korkeiden paikallisten lämpötilojen yhteydessä, jos työstät esimerkiksi jyrsimellä liian kauan samaa kohtaa, niillä on kuitenkin taipumus alkaa palaa.

    Puun, erityisesti pitkäsyisten pehmeiden puulajien, joustavuus kohdistaa jyrsimeen tietynlaisen puristusvaikutuksen, joka lisää syntyvää hankauslämpöä entisestään. Erityisesti massiivipuun syiden suunta on huomioitava hyvien työtulosten aikaansaamiseksi.

  • Mitä on huomioitava höyläämisen yhteydessä ja kuinka vältät vaarat?
   • Sähköhöylän suurimman vaaralähteen muodostaa suurella kierrosluvulla pyörivä teräakseli (”höyläakseli”). Vauhtimassan johdosta höyläakseli pyörii melko pitkään vielä höylän pois päältä kytkemisen jälkeen. Höyläakseli ei siis saa joutua kosketuksiin käyttäjän tai muiden esineiden, kuten esim. työpöydän, kanssa ennen kuin höyläakseli on täysin pysähtynyt.

    Vaarojen välttämiseksi höylää ei tule laskea käsistä ennen kuin höyläakseli on pysähtynyt. Suosittelemme valitsemaan seisontatukimahdollisuudella (seisontatuki) varustetun höylätyypin. Tämän laitteen ansiosta höyläakseli ei pääse koskettamaan alustaa. Tästä huolimatta on varmistettava, ettei pinnalla, jolle höylä asetetaan, ole esineitä.

  • Mitä materiaaleja voidaan höylätä?
   • Kaikkia lastuttavia materiaaleja voidaan höylätä. Käsinohjattuja sähköhöyliä käytetään lähes yksinomaan puun ja puumateriaalien työstöön. Muovien työstäminen on mahdollista, jos höyläysleveys on pieni (n. 20-50 mm, muovityypistä riippuen).

  • Mitä on huomioitava puumateriaalien höyläämisen yhteydessä?
   • Puu on verraten pehmeä materiaali muihin materiaaleihin verrattuna ja soveltuu tästä syystä erinomaisesti lastuavaan työstöön. ”Kasvavana” materiaalina sen rakenne on luonnontilassa syinen ja kasvamisesta johtuen siinä myös esiintyy epäsäännöllisyyksiä, kuten esim. oksia. Tämä on huomioitava laitteiden käytössä, koska sillä on vaikutusta pinnan laatuun.

  • Mitä on huomioitava höylän työkappaleelle asettamisen yhteydessä?
   • Asetettaessa höylä materiaalille on paineen kohdistuttava höylän etuosaan, muutoin tuloksena on painauma aloitusalueella.

  • Mitä on huomioitava höylän työkappaleelta nostamisen yhteydessä?
   • Nostettaessa höylä materiaalilta on paineen kohdistuttava höylän takaosaan, muutoin tuloksena on painauma lopetusalueella.

  • Mihin suuntaan höyläys suoritetaan?
   • Höyläyssuunta on valittava mahdollisuuksien mukaan siten, että ei höylätä syiden vastaiseen suuntaan, koska tästä saattaa olla seurauksena pinnan laadun heikkeneminen. Asettamalla höylä hieman viistoon höylättävälle materiaalille, voidaan saavuttaa ”vetävä” leikkaus, mikä parantaa pinnan laatua (höylänterä ei tunkeudu työkappaleeseen poikittain vaan viistossa asennossa syöttösuuntaan nähden).

  • Mitä materiaaleja voidaan kiinnittää sinkiläpistoolilla?
   • Periaatteessa sinkiläpistoolilla voidaan kiinnittää ainoastaan puuhun ja puumateriaaleihin, ellei puu ole liian kovaa. Luonnonpuihin ja vanereihin kiinnittäminen sujuu paremmin, koska syyt parantavat kiinnitysvaikutusta. Muihin puumateriaaleihin, kuten lastulevyihin, kiinnittäminen sujuu jokseenkin hyvin ainoastaan hartsatuilla sinkilöillä.

    Sinkiläpistoolia ei voi käyttää mihinkään koviin materiaaleihin, kuten metalleihin, kivimateriaaleihin, lasiin ja koviin muoveihin.

  • Kuinka turvallisia ovat sinkiläpistoolit?
   • Sinkiläpistoolit ovat täysin turvallisia, jos niitä käytetään määräystenmukaisella tavalla. Niitä tulee käyttää ainoastaan työkappaleeseen, niillä ei saa milloinkaan ”ampua vapaasti”. Monissa sinkiläpistooleissa on tästä syystä turvamekanismi, joka mahdollistaa niiden laukaisun ainoastaan, kun sinkiläpistooli on asetettu työkappaleen pintaa vasten.

  • Kuinka turvallisia ovat kuumaliimapistoolit?
   • Kuumaliimapistoolien sähköturvallisuus on erittäin hyvä, niitä ei kuitenkaan tule jättää ilman valvontaa päällekytkettyinä, kuten ei muitakaan sähkölaitteita. Liiman korkean sulamislämpötilan (150…180 °C) takia on käytön yhteydessä kuitenkin noudatettava varovaisuutta palovammojen välttämiseksi.

  • Mitä materiaaleja voidaan liimata kuumaliimapistoolilla?
   • Kuumaliimapistoolilla voidaan liimata kaikkia materiaaleja, joiden pinta on imukykyinen tai huokoinen ja joilla on riittävä lämmönkestävyys. Tyypillisiä materiaaleja ovat puu, puumateriaalit, kivimateriaalit ja kuitumateriaalit, kuten kangas, nahka, pahvi ja paperi.

    Liimapistoolilla ei voi liimata materiaaleja, joiden pinta on liukas ja imukyvytön, kuten lasi, metalli ja sileät muovit, eikä myöskään kuumuudelle herkkiä muoveja, kuten esim. polystyreenivaahdot. Epäselvissä tapauksissa on tehtävä liimaustesti.

  • Miten on toimittava maalattaessa?
   • Ennen maalaamista

    • Peitä ensimmäiseksi lattia, kaikki huonekalut ja lämpöpatterit muovilla ja kiinnitä reunat teipillä
    • Peitä lisäksi kaikki ovien ja ikkunoiden kehykset, pistorasiat, valokatkaisijat, lattialistat jne. teipillä
    • Jos haluat maalata seinän kahdella eri värillä, voit käyttää teippiä niiden välisenä rajapintana

    Maalaamisen aikana

    • Aloita huoneen nurkista
    • Maalaa tämän jälkeen katto ja lopuksi jäljellä olevat seinät

    Jos maalaat edellä mainitussa järjestyksessä sekä ikkunasta poispäin, eli päivänvalon suuntaisesti, värien siirtymäkohdat katoavat optisesti ja vältyt rumilta varjostumilta.

  • Milloin käytän mitäkin maalityyppiä?
   • Maalityypin valinta riippuu käyttökohteesta: haluatko maalata huonekalun? Oletko maalaamassa seinäsi? Haluatko suojata terassin lasyyrilla sään vaikutuksilta?

    Dispersiomaalit:

    Soveltuvat kattojen ja seinien maalaamiseen (sisätilat). Nämä maalit ovat hyvin tarttuvia, tasaisesti levittyviä levyihin, kipsikartonkilevyihin tai sementtikuituihin, tukkivat huokosia rapatuissa seinissä sekä betonissa. Niitä pidetään myös parempina kuitumateriaalista ja kohokuvamateriaalista valmistettujen tapettien päälle.

    Lateksimaalit:

    Erityisiä dispersiomaaleja, jotka ovat yleensä vesihöyryä läpäiseviä, mutta erittäin kulutusta ja hankausta kestäviä ja kestävät myös hyvin useampia puhdistusaineita. Niitä käytetään ennen kaikkea kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuone tai pesuhuone sekä voimakkaasti kuormitetuissa.

    Lasyyrit:

    värilliset lakat tai muut maalit, joissa on erityisen hienosti jakautunut, vähäinen pigmentointi. Niitä voidaan käyttää silloin, kun alustan kuviointi halutaan näkyväksi. Lasyyreilla suojataan puuta sään vaikutuksilta, UV-säteiltä sekä osaksi myös sieniltä tai hyönteisiltä. Lasyyreilla puun pintaan saadaan väriltään yhtenäinen ilme. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden korjata betonin värivaihteluita.

    Lakat:

    Lakat ovat lähinnä peittäviä maaleja. Pinta on kuivumisen jälkeen laadullisesti ja optisesti korkealuokkainen, mattamainen tai kiiltävä. Ne ovat kestäviä kemikaaleihin verrattuna, ja niitä käytetään pääasiassa puun, metallin, muovin tai mineraalimateriaalien päällystämiseen.

  • Voiko ulkotilojen puiset rakenneosat lakata värittömällä lakalla?
   • Ikkunoita, puulaudoituksia tai muita puisia rakenneosia, jotka sijaitsevat ulkotiloissa, ei tule periaatteessa käsitellä värittömällä lakalla.

    Värittömät lakat ja vaaleat lasyyrit eivät tarjoa riittävää UV-suojaa. UV-säteilyn vaikutuksesta puupinta menettää tarttuvuutensa, puu värjäytyy ruskeasta harmaaksi, maali alkaa hilseillä ja irtoaa puusta.

    Valkoiset, peittävät maalit tarjoavat useimmiten parhaan kestävyyden. Laudoituksissa ja aidoissa ovat riittävästi pigmentoidut lasyyrit osoittautuneet toimiviksi.

  • Mikä on vaaituslaite ja mihin sitä käytetään?
   • Vaaituslaite on mittauslaite, jonka avulla voidaan määrittää kohteiden suhteellinen korkeus.

    Heijastamalla laserviivat seinään laservaaituslaite helpottaa esim. taulujen, hyllyjen tai kaappien tarkkaa ripustamista seinälle sekä niiden tarkkaa kohdistusta toisiinsa nähden.

  • Mitä on huomioitava suoritettaessa laseretäisyysmittauksia sisätiloissa?
   • Mittalaitteen ja mitattavan kohteen välisen reitin on oltava vapaa esteistä. Eli sinun on mitattava esteiden ohi.

    Mittaustulokset saattavat myös vääristyä, jos savu tai pöly imevät tai heijastavat mittasäteen osittain.

  • Onko lasersäteily vaarallista?
   • Boschin mittatekniikkalaitteissa käytetyt lasersäteet ovat laserluokan 2 mukaisia ja luokitellaan vaarattomaksi. Erityisiä turvatoimenpiteitä ei tästä syystä tarvita. Lasersäteitä, samantekevää minkä suojaluokan, ei kuitenkaan milloinkaan saa kohdistaa suoraan silmiin.

  • Mitkä ovat varaosien toimituskulut?
   • Online-kaupasta tilattaessa toimitusmaksu on 4,76 euroa (sis. ALV:n).

    Service Contact Center -keskuksesta, eli puhelimitse, sähköpostitse, postitse tai faksitse tilattaessa veloitamme 7,14 euron toimitusmaksun tilausta kohden (sis. ALV:n).

    Toimituksen yhteydessä maksettaessa veloitamme lisäksi 2,50 euroa.

  • Onko takuu voimassa myös korjauksen jälkeen?
   • Maksullisen korjauksen jälkeen voimassa on yhden vuoden takuu.

  • Miksi en löydä tai voi valita haluamaani osaa varaosaluettelosta?
   • Tähän voi olla kolme syytä:

    1) Kyseessä on lisävaruste, eikä varaosa. Yleisnäkymän lisävarusteistamme saat osoitteesta Lisävarusteettai suoraan jälleenmyyjältäsi.

    2) Haluttu osa on osa rakenneryhmää. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista tilata ainoastaan koko rakenneryhmä.

    3) Haluttu osa ei ole saatavana, sitä ei enää toimiteta. Lisätietoa toimitusajoista saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

  • Mitä eroa on varaosalla ja lisävarusteella?
   • Varaosat ovat sähkötyökalun kiinteitä osia. Ne kuuluvat sen perusvarustukseen – ilman niitä laitetta ei voi käyttää. Varaosia ovat esim. hammashihnat, ruuvit, sangat ja hiiliharjasarjat.

    Lisävarusteita ovat toimintoja laajentavat lisäosat tai täydentävät varusteet, joita ilman sähkötyökalua voitaisiin kuitenkin käyttää aivan normaalisti. Lisävarusteita ovat esim. sahanterä, laukku, lisäkahvat, hiomapaperi ja poranterät.

  • Mitä laitteen noutaminen maksaa?
   • Laitteiden noutaminen on maksutonta takuuaikana. Takuuajan umpeutumisen jälkeen suoritettavien korjaustöiden yhteydessä on maksettava 7,14 euron toimituskulut (sis. ALV:n).

  • Mitä laitteideni kalibrointi maksaa?
   • Ajankohtaiset hinnat löydät kalibrointipalveluita koskevasta esitteestämme.

  • Miten minun on toimittava, jos haluan lähettää tilatun varaosan takaisin?
   • Mikäli havaitset paketissa ulkoisia vaurioita, kun sinulle toimitetaan varaosalähetys, kieltäydy ottamasta pakettia vastaan tai ilmoita vaurioista tavarantoimittajalle.

    Mikäli havaitset puutteita tavaran pakkauksesta purkamisen yhteydessä tai olet tilannut väärän varaosan, ilmoita asiasta meille mahdollisimman nopeasti (viimeistään 15 päivän kuluessa). Huomaa myös toimitusehtomme.

    Pyydä meiltä ehdottomasti palautuslomake ennen tuotteiden takaisin lähettämistä. Saat palautuslomakkeen ilmoittamalla lähetysluettelonumerosi.

  • Onko vanhojen laitteiden, paristojen ja akkujen hävittäminen maksutonta?
   • Kyllä, niiden hävittäminen on maksutonta. Paristot ja akut voidaan toimittaa akkujen ja paristojen keräyspisteisiin (Saksassa GRS-säiliöt, Gemeinsames Rücknahme System). Vanhat laitteet voit toimittaa jälleenmyyjällesi.

  • Missä voin korjauttaa laitteeni?
   • Voit lähettää viallisen laitteen keskushuoltoomme. Vaihtoehtoisesti voit kääntyä myös jälleenmyyjän tai paikallisen rakennusliikkeen puoleen laitteen korjaamiseksi paikan päällä.

    Lähettäessäsi laitteen suoraan meille on tärkeää, että lähetät sen mukana viallista laitetta koskevan, täytetyn korjauslomakkeen mahdollisimman nopean käsittelyn mahdollistamiseksi.

  • Kuinka kauan etukäteen noutaminen on tilattava?
   • Jos olet lähettänyt lomakkeen arkipäivänä kello 17 mennessä, laite voidaan noutaa seuraavana päivänä. Voit luonnollisesti valita myös toisen noutoajankohdan.

  • Ovatko Boschin laitteet, paristot ja akut rekisteröityjä?
   • Niin Boschin laitteet kuin paristotkin ovat rekisteröityjä. Niiden WEEE-numero (Waste Electrical and Electronic Equipment) on: DE-86520394.

    Paristojen ja akkujen rekisteröintinumero on 21001568.

  • Kuinka kauan kalibrointi kestää?
   • Bosch Power Tools -työkalujen takana on kattava logistiikkaverkosto ja optimaalisesti järjestetyt huoltoprosessit.

    Käyttäjä saa laitteen normaalisti takaisin viimeistään viiden päivän kuluttua myös kalibroinnin yhteydessä, aivan kuin korjaustenkin yhteydessä.

  • Miten minun on pakattava laitteeni?
   • Laite on pakattava periaatteessa siten, että se ei voi vaurioitua kuljetuksen aikana. Jos et löydä sopivaa pakkausta suurille laitteille, voit mielellään ottaa meihin yhteyttä puhelimitse. Lähetämme tällöin sinulle sopivan laatikon.

    Lisätietoja vaadittavista pakkauksista löydät käyttämämme kuljetuspalvelujen tarjoajan GLS sopimusehdoista.

  • Onko korjauksille olemassa kiinteää hintaa?
   • Ei, mutta toimimme seuraavalla tavalla:

    Takuutapauksessa korjaus on luonnollisesti maksuton.

    Takuuajan umpeuduttua toimimme seuraavalla tavalla:

    Mikäli korjauskustannukset ovat alle 50 % uuden laitteen hinnasta, korjaamme laitteen välittömästi. Korjauskustannukset eritellään selkeästi laskussa.

    Mikäli korjauskustannukset ovat yli 50 % uuden laitteen hinnasta, lähetämme kustannusarvion.

    Lisäksi sinulla on mahdollisuus ”etukäteen annettavaan hyväksyntään”:

    Voit päättää jo etukäteen, haluatko toimittaa laitteen kierrätykseen, mikäli sen korjauskustannukset ovat yli 50 % vai haluatko saada kustannusarvion.

    Etukäteen annettavan hyväksynnän kohdalla emme veloita rahtikuluja.

  • Voidaanko kalibrointipalvelua käyttää kaikille Bosch Power Tools -merkeille?
   • Bosch-kalibrointipalvelu on merkistä riippumaton; pyynnöstä kalibroimme myös kaikki muut merkit omien merkkiemme ”Bosch” ja ”CST/berger” lisäksi.

  • Mitä tapahtuu, jos en hyväksy kustannusarviota?
   • Voit päättää, jääkö laite keskushuoltoon ja toimitetaanko se sieltä kierrätettäväksi vai haluatko saada sen takaisin. Tällaisessa tapauksessa veloitamme 17,85 euron käsittelykulujen lisäksi 7,14 euron toimituskulut (sis. ALV:n).

  • Mitkä ovat toimituskulut korjausten yhteydessä?
   • Takuutapauksessa emme luonnollisesti veloita toimituskuluja.

    Takuun päätyttyä veloitamme ainutkertaisen kiinteän 7,14 euron toimitusmaksun (sis. ALV:n).

  • Millaiset takuuehdot koskevat yksityiskäytössä olevia laitteita?
   • Uusien tuotteiden takuu on yksityiskäytössä 24 kuukautta. Tarkemmat tiedot löydät kulloisistakin takuuehdoista.

  • Kuinka kauan korjaus kestää?
   • Saat korjatun työkalun normaalitapauksessa kolmen, korkeintaan viiden, arkipäivän kuluessa takaisin.

  • Mikä on ampeeri?
   • Ampeeri on sähkövirran mittayksikkö.

  • Kumpi kone on järkevämpi, porakone vai iskuporakone?
   • Se riippuu käyttötarkoituksesta. Nikkaroijat suosivat iskuporakonetta sen monipuolisuuden takia, ammattilaiset porakonetta sen tarkkuuden takia.

  • Mikä on kärki?
   • Käsite (bit) on lähtöisin englannin kielestä ja sillä tarkoitetaan ruuvaustekniikassa kulloisenkin ruuvityypin (ura, risti, kuusikanta, torx jne.) vaatimaa ruuvinvääntimen kärkikappaletta. Kärki kiinnitetään joko suoraan kuusikulmakannastaan poran istukkaan tai työkalun pitimeen, joka on joko koneen kiinteä osa tai siihen asetettu lisävaruste.

  • Mitä materiaalia ja mitä työkappaleen muotoja varten sopii epäkeskohiomakone?
   • Käyttömahdollisuudet riippuvat käytetystä hioma-aineesta ja ovat erittäin laajat. Parhaiten epäkeskohiomakoneet soveltuvat puun, puumateriaalien ja lakattujen pintojen työstöön. Epäkeskohiomakoneita voidaan käyttää erinomaisesti myös kiillotustöissä soveltuvalla työkalulla varustettuna. Metallia tai kivimateriaaleja hiottaessa työ edistyy heikommin.

    Pyöreän hiomalevyn ansiosta, josta on saatavana useita eri kovuusasteita, laitteella voidaan työstää lähes kaikkia työkappalemuotoja. Terävien reunojen ja kulmien työstämisestä voi olla seurauksena läpihionta ja hiomalautasen vaurioituminen.

  • Miten on toimittava hiottaessa?
   • Aloita aina karkealla hiomapaperilla ja valitse tämän jälkeen jokaisen uuden hionnan yhteydessä hienompi karkeus. Nyrkkisääntönä on, että jokaisen seuraavan työvaiheen yhteydessä valitaan kaksi kertaa hienompi karkeus.

    Esimerkki: karkeusjärjestys 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • Mihin pistosahat sopivat?
   • Pistosahat soveltuvat käytetystä sahanterästä riippuen periaatteessa kaikille sahattaville materiaaleille.

    Erityisen hyvin pistosahat soveltuvat monimutkaisiin, kaarresahauksia sisältäviin töihin, kaikkien materiaalien työstöön. Kaikista sahoista niillä on suurin valikoima yleiskäyttöisiä ja erikoiskäyttöön tarkoitettuja sahanteriä.

  • Mitä tarkoitetaan litiumioniakuilla?
   • Litiumioniakun toiminta perustuu uudenlaiseen teknologiaan, jossa litiumia käytetään elektrodien osana. Ne eroavat monella tavoin nikkelipohjaisista akuista ja niiden kennojännite (3,6 volttia) on kolme kertaa niin korkea kuin nikkelikadmiumakkujen. Näin ollen akkukennoja tarvitaan vähemmän ja sähkötyökalusta tulee pienempi ja kevyempi tai entistäkin tehokkaampi koon pysyessä samana. Huomattavasti pienemmän itsepurkautumisen lisäksi litiumioniakuissa ei ole muistitoimintoa, toisin kuin esim. nikkelikadmiumakuissa.

  • Miten löydän oikean varaosan sähkötyökaluuni?
   • Varaosaluettelosta löydät räjähdyspiirustuksen kaikista laitteistamme viimeisten 25 vuoden ajalta. Siellä sinun on helppo tunnistaa tarvitsemasi varaosa. Pidä myös laitteen nimikenumero tai kauppanimi valmiina. Sinun on syötettävä ne luetteloon, jotta löytäisit nopeasti oikean varaosan.

  Projektiohje 1 - 15 / 81

   Etkö löytänyt kysymystäsi?

   Kysy meiltä henkilökohtaisesti ja autamme sinua mielellämme.

   Henkilökohtainen kysely

   Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme ja niiden käytöstä
   : 0800 98044
   Maanantai–perjantai: Kello 08–17

   Yhteydenottolomake


   Oikeudellinen huomautus

   Bosch ei vastaa teko-ohjeiden täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta. Näiden ohjeiden käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Ole varovainen ja huolehdi omasta turvallisuudestasi.

    

   Käyttöneuvonta

   Tuotteisiimme ja niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä

   :+358-80098044

   Ma - pe: Kello 08.00 - 16.00


   Jälleenmyyjähaku

    
    
    
   FI
   Muista
   Muistissa
   Osta nyt
   Suodattimen palautus
   Näytä suodatin
   Piilota suodatin
   Kiitokset palautteestasi
   Kiitokset palautteestasi
   Näytä muita projekteja
   Piilota muut projektit
   Tuotevaihtoehtojen piilottaminen
   Näytä tuotevaihtoehdot
   Sulje käyttövinkki
   Avaa käyttövinkki
   Lue kokemuskertomus
   Sulje kokemuskertomus
   Näytä yksityiskohtainen materiaaliluettelo
   Näytä yksityiskohtainen materiaaliluettelo
   Vertailuluettelo
   Tuotteet
   Tuote
   Näytä muita suosituksia
   Piilota muut suositukset