• Miten suojaudut paluuvääntömomenteilta ruuvinvääntimiä käytettäessä?