Korduma kippuvad küsimused

 
Filtri korduma kippuvad küsimused
Märksõnaotsing
Osa

Projektijuhendid 1 - 15/81

  • Millised elektritööriistad on olemas?
   • Elektritööriistad saab vastavalt kasutusalale jaotada järgmisteks põhitüüpideks:

    • puurimistööriistad,
    • kruvikeeramistööriistad,
    • saagimistööriistad,
    • freesimistööriistad,
    • hööveldustööriistad,
    • lihvimistööriistad,
    • lõike- ja stantsimistööriistad,
    • löömistööriistad,
    • ühendamistööriistad.

    Peale nende on veel elektritööriistu erirakendusteks ja kombineeritud tüüpe.

  • Millisel põhimõttel töötavad elektritööriistad?
   • Elektritööriistad töötavad järgmistel põhimõtetel:

    • pöörlemine,
    • võnkumine,
    • edasi-tagasi liikumine,
    • löömine,
    • soojus.

    Neid põhimõtteid kasutatakse ühekaupa või kombinatsioonis.

  • Mis on volt?
   • Volt on elektripinge mõõtühik.

  • Mis on vatt?
   • Vatt on (elektrilise) võimsuse mõõtühik.

  • Mis on tähtsaim eeldus edukaks puurimiseks?
   • Tuleb tunda töödeldava materjali omadusi.

  • Kas kõiki materjale võib puurida sama pöörlemiskiirusega?
   •  
    Bosch | Boschi elektrilised tööriistad harrastajale

    Ei. Juhinduda tuleb materjali omadustest.

    Mida pehmem materjal, seda suurem pöörlemiskiirus. Mida kõvem materjal, seda väiksem pöörlemiskiirus.

    Et materjalide sees on väga mitmesuguseid kõvadusastmeid, tuleks alati valida õige, materjali ja puuri läbimõõduga sobiv pöörlemiskiirus.

    Erialakirjandusest leiate detailsed kasutustabelid. Meie tabelis antud pöörlemiskiirused on lihtsustatud, ligikaudsed väärtused, mis annavad käsitööriistadega häid tulemusi.

    Spetsiaalpuuridele ja puurkroonidele kehtivad osaliselt teised pöörlemiskiirused. Nende korral tuleks juhinduda pakendil või kasutusjuhendis antud väärtustest.Kui kasutatava trelli pöörlemiskiirust ei saa täpselt määratleda, kasutage lähimat väärtust.

  • Millised ohud on puurimisel?
   • Trelli kasutajat ohustavad ennekõike võimalikud tagasilöögimomendid. Tagasilöögimomendid tekivad, kui trelli pöördemomendiväljund puuri suurenenud hõõrdumise tõttu augus suureneb, kui:

    • puuritakse sügavaid auke,
    • puuritakse suure läbimõõduga auke,
    • puur blokeerub kas augus või väljumisel töödeldavast detailist.

    Puuri ja seega ka elektritööriista blokeerumisel võivad tekkida eriti suured, ohtlikud tagasilöögimomendid.

  • Kuidas puurimisel vältida tagasilöögimomente?
   • Puurimisel tekkida võivaid tagasilöögimomente saab vältida nii. Kasutage laitmatus seisundis ja teravaid puure. Kahjustatud või nüride puuride hõõrdumine on tunduvalt suurem ja need kalduvad väga kergesti kinni kiiluma või blokeeruma.

    Sügava augu puurimisel laske laastudel paremini eemalduda, tõmmates puuri iga natukese aja tagant tagasi. See vähendab puuri hõõrdumist ja sellega ka kinnikiilumisohtu.

    Suure läbimõõduga augu puurimisel valige sobiv pöörlemiskiirus ja fikseerige töödeldav detail.

    Üle 6-millimeetrise läbimõõduga augu puurimisel metalli tuleb üldiselt eelpuurida. Nii on vaja puurile väiksemat survet avaldada. Eriti kasulik on see õhukese pleki puurimisel, sest puuri väljumisel töödeldavast detailist saab lükkejõudu täpsemalt kohandada ja see väldib puuritera kinnijäämist. Rusikareegel on eelpuurimiseks valida puur, mille läbimõõt vastab suure puuri risttera laiusele.

    Tagasilöögimomendid absorbeeruvad masina kindla juhtimise korral. Seetõttu on vaja trelli hoida ja juhtida mõlema käega. Trelle, millele on ette nähtud lisakäepideme kasutamine, tuleb sellega ka kasutada.

  • Mis on lööktrelli ja trelli peamised erinevused?
   • Trelli puurispindel on kindlalt laagritesse fikseeritud. See tagab suure pöörlemistäpsuse. Pöörlemiskiirused on optimeeritud metalli puurimiseks. Lööktrelli puurispindel on laagritesse liikuvalt kinnitatud. Pöörlemistäpsus on teise süsteemi tõttu väiksem kui trellidel. Lööktrelli pöörlemiskiirus on enamasti suurem kui trellidel, sest sellega puuritakse ka kivimeid, mille puhul on vaja suurt löögiarvu.

  • Mida tuleb kruvikeeraja käsitsemisel eriti silmas pidada?
   • Kruvide kinni- ja lahtikeeramisel võib kruvikeeraja kasutajat ohustavalt reageerida. Põhjused on:

    • tagasilöögimomendid,
    • paigaltlibisevad otsakud,
    • müra.

  • Kuidas vältida kruvikeerajate tagasilöögimomente?
   • Lubamatuid ja ohtlikke tagasilöögimomente saab vältida järgmiste meetmetega:

    • kruvikeeraja õige valik,
    • kruvikeeraja õige seadmine (nt pöördemomendi või sügavuspiiriku) vastavalt tootja soovitustele.

  • Kuidas vältida otsakute paigaltlibisemist?
   • Otsakute paigaltlibisemise sagedasimad põhjused on:

    • otsaku suurus ei sobi kruviga,
    • otsak on kruvile asetatud viltu,
    • otsak läheb kruvikeeramise ajal viltu,
    • liiga väike surve.

    On lihtne näha, et igal neist juhtudest on tegemist kasutusveaga.

    Paigaltlibisevate otsakute tagajärjed võivad olla:

    • kasutaja vigastused,
    • töödeldava detaili kahjustumine,
    • kruvi kahjustumine,
    • otsaku kahjustumine.

    Nende tihti esinevate kasutusvigade ennetamine tasub ennast niisiis ära.

  • Millised põhilised kruvikeeramisrakendused on olemas?
   • Peaaegu kõik rakendused saab jaotada kaheks põhivormiks: kõva kruvikeeramine ja pehme kruvikeeramine.

    • Kõvaks kruvikeeramiseks nimetatakse kõiki rakendusi, kus otse kruvi all on kõva materjal (tavaliselt metall).
    • Pehmeks kruvikeeramiseks nimetatakse kõiki rakendusi, kus otse kruvi all on järeleandev (pehme) materjal (tavaliselt puit) või kui kruvi keeratakse pehmesse materjali.

  • Milliseid kruvitüüpe on olemas?
   • On niinimetatud masinakruvid ja niinimetatud puidukruvid. Kumbki põhitüüp jaguneb variantideks eri ehitusmaterjalide ja eri rakenduste jaoks. Kruvivariandid erinevad üksteisest kuju ja keermetüübi poolest.

  • Millised kruvikeerajaliigid on olemas?
   • Eristatakse järgmisi kruvikeerajaid:

    • sügavuspiirikuga kruvikeerajad,
    • pöördemomendi regulaatoriga kruvikeerajad,
    • pöördlöögiga kruvikeerajad.

  • Millised lihvimisliigid on olemas?
   • Pealispinna lihvimist nimetatakse pinnalihvimiseks, materjalide lõikamist lihvimise teel aga lõikelihvimiseks või sügavlihvimiseks.

  • Milliseid materjale saab lihvida?
   • Lihvida saab peaaegu kõiki tahkeid materjale. Ainult teatud materjalitüüpe (nt elastomeerid) ei saa või saab ainult spetsiaalsete tehniliste meetmetega lihvida.

  • Milliseid materjale ja millise kujuga detaile saab lihvida taldlihvijatega?
   • Kasutusvõimalused olenevad kasutatavast lihvimistarvikust ja on universaalsed. Taldlihvijaid kasutatakse eelistatavalt puidu, puitmaterjalide ja lakitud pindade lihvimiseks. Vähem sobivad need metallide ja kivi lihvimiseks, sest eemaldusvõimsus on seejuures väga väike.

    Taldlihvijad sobivad suurepäraselt tasaste pindade töötlemiseks. Teravate nurkade ja servade ning kumerate või nõgusate pindade töötlemisel tekib tasase ja kõva lihvtalla tõttu oht ühes punktis läbi lihvida. Ka lihvtald võib seejuures kahjustuda.

  • Milliseid lihvijaid on olemas ja kuidas leian endale sobiva?
   •  
    Bosch | Boschi elektrilised tööriistad harrastajale

    Tüüpilised lihvijad suure pinna töötluseks on taldlihvija, ekstsentriklihvija, nurklihvija ja lintlihvija.

  • Milliseid materjale ja millise kujuga detaile saab lihvida nurklihvijatega?
   • Kasutusvõimalused olenevad kasutatavast lihvimistarvikust ja on universaalsed. Eelistatavalt lihvitakse nurklihvijatega metalle ja kivimeid. Suure perifeerkiiruse tõttu tekib lihvimiskohas palju soojust. Seetõttu sobivad nurklihvijad puitmaterjalide ja plastide lihvimiseks vähem.

    Töödelda saab peaaegu igasuguse kujuga detaile. Nurklihvijad ei sobi nii hästi siis, kui detailile tuleb lihvida täiesti tasane pealispind, sest suure eemaldusvõimsuse tõttu tekitavad kasutusvead soovimatuid sügavaid lihvimisjälgi.

  • Mis on tähtsaimad tööohutusreeglid lihvimisel?
    • Pidage kinni tootja poolt ette nähtud kasutusvaldkondadest
    • Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lihvimistarvikuid
    • Kasutage võimalikult häid tolmuimemisvõtteid
    • Kandke kaitseprille
    • Kandke hingamiskaitset
    • Kandke kuulmiskaitset

  • Mida tuleb saagimisel silmas pidada ja kuidas ohte vältida?
   • Ennekõike tekitavad vigastusohu elektrisaagide saelehed – ükskõik kas seade on sisse lülitatud või mitte. Kasutusvead võivad põhjustada masina tagasilööke. Kasutada tohib ainult teravaid saelehti, mis on laitmatus seisundis. Saelehed peavad sobima ja olema lubatud vastava saega kasutamiseks. Nürid või kahjustatud saelehed võivad põhjustada masina kinnikiilumist ja blokeerumist. Saelehe tekitatavaid vigastusi saab vältida järgmiste meetmetega.

    • Ärge kunagi eemaldage, fikseerige avatud asendis ega manipuleerige kaitsekatteid.
    • Hoidke masinat mõlema käega selleks mõeldud käepidemetest.
    • Tõmmake kettsaagidele pärast kasutamist kaitseümbris peale.
    • Eraldage kõigil teistel saagidel (peale ketassaagide) pärast tööd saeleht saest.

    Seadke ja fikseerige seatavad kaitseseadised (nt lõhestusnuga) vastavalt ettekirjutustele.

    Saagi tuleb töötamisel juhtida kindlalt ja tugevalt. Seda tuleb lükata sellise jõuga, et saag ei kiiluks kinni ega blokeeruks. See võib tekitada tagasilöögimomente.

  • Milliseid materjale saab käsi-elektrisaagidega lõigata?
   • Käsi-elektrisaagidega saab lõigata peaaegu kõike, välja arvatud teatud mineraalseid materjale ja klaasi.

  • Milleks on mõeldud käsiketassaed?
   • Käsiketassaed sobivad vastavalt kasutatavale saelehele põhimõtteliselt kõigi saetavate materjalide lõikamiseks.

    Ketassae põhiline kasutusala on plaadikujuliste komponentide kiire ja täpne sirge lõikega järkamine ja parajakssaagimine. Puusepatöös kasutatakse lõikesügavusi üle 100 mm, kuid nii suurte käsiketassaagide käsitsemine on tugevate tagasilöögimomentide tõttu saelehe kinnikiilumisel riskantne.

  • Milleks on mõeldud tandemsaed (universaalsaed)?
   • Metalle tandemsaega põhimõtteliselt saagida ei saa:

    saelehtede vahele ja juhikusse minevad metallilaastud keevitaksid saelehed hõõrdumise tõttu kinni. Plaste saab saagida piiratult: vahustatud termoplastide (eriti stüreeni baasil, nt polüstüreen) laastud ja tolm kuumenevad hõõrdumisel saelehtede ja juhiku vahel. Pärast jahtumist blokeerivad need saelehed kuumliimiefekti tõttu. Kõvasulamist saehammastega saelehed sobivad aga ka pehme ja poorse kivi (nt gaasbetoon ja pehmed kergtellised) saagimiseks. Saelehti saab ilma tööriistadeta vahetada.

    Tandemsaag on peamiselt mõeldud puusepatööl puidu saagimiseks. Tavaliselt järgatakse palke ja tehakse tappseotisi. Sama tihti kasutatakse tandemsaagi karkassiehituses gaasbetoonist komponentide saagimiseks.

  • Milliseid saeliike on olemas ja kuidas leian endale sobiva sae?
   •  
    Bosch | Boschi elektrilised tööriistad harrastajale

    Põhitüübid on:

    • vertikaalsuunas liikuvad saed (nt tikksaag),
    • pöörlevad saed (nt ketassaag),
    • ringijooksva ketiga saed (nt kettsaag).

  • Milleks on mõeldud kettsaed?
   • Käsi-kettsaage kasutatakse üksnes puidu töötlemiseks. Need on mõeldud palkide ja kantlattide, aga ka värske (nn rohelise) puidu (aianduses ja metsatööstuses) kiireks järkamiseks.

  • Milleks on mõeldud saabelsaed?
   • Saabelsaed sobivad vastavalt kasutatavale saelehele põhimõtteliselt kõigi saetavate materjalide lõikamiseks.

    Saabelsaage kasutatakse põhiliselt sanitaarvaldkonna paigaldustöödel, sõidukiehituses, metallitööstuses ja kaubaaluste ringlussevõtul.

  • Mis on eriti oluline enne aku või akutööriista esmakordset kasutamist?
   • Kindlasti tuleb läbi lugeda kasutusjuhend, sest akutehnoloogia muutub kiiresti ja võib nõuda uutmoodi kasutamist.

  • Mida tähendab iseeneslik tühjenemine?
   • Iseeneslik tühjenemine tähendab, et aku tühjeneb hoidmisel passiivselt energiast. Pärast teatud aja möödumist tuleb akut laadida, et aiatööriista saaks kasutada. Iseeneslik tühjenemine senise niklitehnoloogia korral on umbes 25% kuus, liitiumioonakudel alla 2%. Seega on liitium-ioonakud ka pärast pikemat hoidmist kasutatavad.

  • Mida tähendab mäluefekt?
   • Mäluefekt tekib NiCd-akudel, kui neid täielikult tühjaks ei laeta. Kui üht osa akust ei kasutata, mäletab aku seda. Kasutamata osa ei salvesta seega enam energiat. Liitium-ioonakudel sellist mäluefekti ei esine.

  • Kuidas liitium-ioonakusid õigesti hoida?
   • Liitium-ioonakusid tuleks üldiselt hoida toatemperatuuril. Kõrgemal temperatuuril hoidmine lühendab aku tööiga. Temperatuuril üle 55 °C võivad liitium-ioonakud hävida, temperatuuril alla –15 °C aga süvatühjeneda. Liitium-ioonakusid ei tohiks enne hoiulepanekut täis laadida. Aktiivsus täislaetud elektrielemendis on suurem kui osaliselt laetus, mille tõttu element kiiremini vananeb.

  • Kas liitium-ioonakud võivad plahvatada?
   • Margiakud, eriti Boschi aiatööriistades, on turvatud mitmete kaitsemehhanismidega. Plahvatamine on peaaegu välistatud. Siiski tuleb kindlasti vältida lühiseid ja akupatarei mehaanilisi kahjustusi.

  • Kuidas kasutatud akud jäätmekäitlusse anda?
   • Need tuleb tagastada elektritööriistade müüjale. Too kogub akud kokku ja edastab elektritööriistade tootjale. Tootja korraldab akude korrektse ringlussevõtu.

  • Mida tuleb freesimisel silmas pidada ja kuidas ohte vältida?
   • Ülafreesidel tekitavad vigastusohu ennekõike teravad freesid (freesotsakud) – ükskõik kas seade on sisse lülitatud või mitte. Freesid töötavad väga suurel pöörlemiskiirusel. Vale kasutamine võib põhjustada masina tagasilööke. Kasutada tohib ainult teravaid freese, mis on laitmatus seisundis. Freesid peavad sobima ja olema lubatud vastava ülafreesiga kasutamiseks. Nürid või kahjustatud freesid võivad põhjustada tugevat vibratsiooni, masina tagasilööke ja freesi murdumist. Vigastusi freesimisel saab vältida järgmiste meetmetega.

    • Hoidke masinat mõlema käega selleks mõeldud käepidemetest.
    • Pärast tööd võtke frees ülafreesist välja.

    Servade freesimisel peab freesimissuund alati olema vastu freesi pöörlemissuunda (vastassuunaline freesimine). Freesimisel freesi pöörlemissuunas (pärisuunaline freesimine) ei saa masinat ohutult juhtida, eriti kui freesite sügavamalt. Masina tugevate kõrvalekallete tõttu võib kontroll ülafreesi üle kaduda. See tekitab suurima õnnetusohu. Ülafreesi tuleb juhtida alati kindlalt ja tugevalt.

    Masinat tuleb lükata sellise jõuga, et masina pöörlemiskiirus liiga palju ei langeks ja vibratsiooni ei tekiks.

  • Milliseid elektritööriistu kasutatakse freesimiseks?
   • Käsi-elektritööriistad freesimiseks koondatakse üldmõiste ülafreesid alla. Mõiste ülafrees tähendab, et frees on töö ajal töödeldava detaili kohal.

    Ülafreesid erinevad kasutuseesmärgi ja sisendvõimsuse poolest. Levinud on:

    • mitmefunktsioonilised seadmed,
    • servafreesid,
    • Ülafreesid

  • Milliseid materjale töödeldakse ülafreesiga?
   • Üldiselt saab töödelda kõiki materjale, millelt saab eemaldada laaste, eriti puitmaterjale. Metalle saab aga töödelda ainult raskete, statsionaarsete freespinkidega. Ainult õhukest alumiiniumplekki saab töödelda ka käsi-ülafreesiga.

  • Mida tuleb puitmaterjalide freesimisel silmas pidada?
   • Puit on suhteliselt väikese kõvadusega ja sellelt saab hästi laaste eemaldada. Kui kohalik temperatuur muutub liiga kõrgeks, st kui freesi hoitakse liiga kaua ühe koha peal, kaldub puit aga süttima.

    Elastsus, eriti pikakiulise pehme puidu korral, avaldab freesile mõningat kinnitustoimet, mis muundatakse täiendavaks hõõrdesoojuseks. Massiivpuidu freesimisel on eriti tähtis järgida kiusuunda, et töötulemus tuleks hea.

  • Mida tuleb hööveldamisel silmas pidada ja kuidas ohte vältida?
   • Elektrihöövli ohuallikas on suurel kiirusel pöörlev noavõll («höövlivõll»). Impulsi tõttu pöörleb höövlivõll pärast höövli väljalülitamist mõnda aega veel edasi. Seetõttu ei tohi höövlivõll enne täielikku seiskumist kasutaja ega esemetega (nt töölauaga) kokku puutuda.

    Ohtude vältimiseks tuleks höövel maha panna alles siis, kui höövlivõll on seiskunud. Kõige parem on kasutada höövlitüüpi, mis on varustatud asetusalusega. Tänu sellele seadisele ei saa höövlivõll asetuspinda puudutada. Siiski tuleb jälgida, et asetuspinnal ei oleks esemeid.

  • Milliseid materjale saab hööveldada?
   • Hööveldada saab kõiki materjale, millelt saab laaste eemaldada. Käsi-elektrihöövleid kasutatakse peaaegu ainult puidu ja puitmaterjalide töötlemiseks. Plastide hööveldamine on võimalik, kui höövelduslaius on väike (umbes 20–50 mm, sõltuvalt plasti tüübist).

  • Mida tuleb puitmaterjalide hööveldamisel silmas pidada?
   • Puit on võrreldes teiste materjalidega suhteliselt pehme, seetõttu saab seda suurepäraselt laaste eemaldades töödelda. Kasvanud materjalina on see oma loomulikus olekus kiulise struktuuriga ja kasvutingimuste tõttu on selles ebareeglipärasusi, näiteks oksad. Seda tuleb puitu seadmetega töötlemisel silmas pidada, sest see mõjutab puidupinna kvaliteeti.

  • Mida tuleb höövli asetamisel töödeldavale detailile silmas pidada?
   • Höövli asetamisel detailile selle töötlemiseks peab kasutaja suruma höövli eesmisele põhjale, muidu tekib asetuskohta lohk.

  • Mida tuleb höövli eemaldamisel töödeldud detaililt silmas pidada?
   • Höövli eemaldamisel peab kasutaja suruma höövli tagumisele põhjale, muidu tekib eemalduskohta lohk.

  • Millises suunas tuleb hööveldada?
   • Hööveldada ei tohiks vastu kiudude väljatulekusuunda, sest see võib halvendada pinna kvaliteeti. Höövli kergelt viltu asetamisega saavutate «tõmbava» lõike, mis mõjub hästi pinna kvaliteedile (höövlitera tungib töödeldavasse detaili liikumissuunaga mitte risti, vaid viltu).

  • Millistesse materjalidesse saab klambreid lüüa?
   • Reeglina saab klambreid lüüa ainult puitu ja puitmaterjalidesse, kui puit ei ole liiga kõva. Natuurpuitu ja vineeri on klambreid lüüa parem, sest kiud lisavad kinnitusjõudu. Teistesse puitmaterjalidesse, nt puitlaastplaatidesse, saab ainult vaiguga kaetud klambreid lüüa.

    Kõvadesse materjalidesse (nt metallid, kivi, klaas ja kõvad plastid) klambreid lüüa ei saa.

  • Kui ohutud on klammerdid?
   • Klammerdid on väga ohutud, kui neid kasutusotstarbele vastavalt kasutada. Neid tuleb alati töödeldaval detailil rakendada, nendega ei tohi kunagi vabalt «tulistada». Paljud klammerdid on seepärast varustatud turvamehhanismiga, mis võimaldab klambri vallandumist ainult siis, kui klammerdi on asetatud detailile.

  • Kui ohutud on kuumliimipüstolid?
   • Kuumliimipüstolid on elektriliselt väga ohutud, aga nagu kõiki elektriseadmeid, ei tohiks ka neid sisselülitatud olekus järelevalveta jätta. Liimi kõrge sulamistemperatuuri 150–180 °C tõttu tuleb kasutamisel aga ettevaatlik olla, et põletusi vältida.

  • Milliseid materjale saab kuumliimipüstoliga liimida?
   • Kuumliimipüstoliga saab liimida kõiki imava või poorse pinnaga materjale, mis on piisavalt kuumakindlad. Tüüpilised materjalid on puit, puitmaterjalid, kivi ja kiudmaterjalid, nt riie, nahk, kartong ja paber.

    Kuumliimipüstoliga ei saa liimida sileda, mitteimava pinnaga materjale (nt klaas, metall ja siledad plastid), samuti kuumatundlikke plaste (nt polüstüroolvaht). Kahtluse korral tuleb teha liimimiskatse.

  • Kuidas värvida?
   • Enne värvimist

    • Kõigepealt katke põrand, kõik mööbliesemed ja kütteseadmed fooliumiga ning fikseerige fooliumiservad kattelindiga.
    • Katke ka kõik ukse- ja aknaraamid, pistikupesad, lambilülitid, põrandaliistud jne kattelindiga.
    • Kui tahate ühe seina värvida teist värvi, võite kattelinti kasutada eraldusjoonena värvide vahel.

    Värvimise ajal

    • Alustage ruumi nurkadest.
    • Seejärel värvige lagi ja lõpuks ülejäänud seinad.

    Kui värvite selles järjekorras ja aknast eemale, st valguse langemise suunas, kaovad kõik värvide üleminekud ja väldite inetuid toonierinevusi.

  • Millal millist värviliiki kasutada?
   • Värviliigi valik oleneb kasutusalast. Kas tahate lakkida mööblieset? Värvida seinu? Oma terrassi lasuurvärviga ilmastikumõjude eest kaitsta?

    Dispersioonvärvid:

    Sobivad lagede ja seinte värvimiseks (siseruumid). Need liimuvad hästi, tasandavad plaatide, kipsplaadi ja tsementkiudplaadi ebatasasused, sulgevad poorid krohvitud seintes ja betoonis ning neid on hea kasutada surutrüki- ja kohrutatud tapeetide värvimisel.

    Lateksvärvid:

    Spetsiaalsed dispersioonvärvid, mis on enamasti veeauru läbilaskvad, aga väga vastupidavad, hõõrdekindlad ja mittetundlikud tavaliste puhastusvahendite suhtes. Neid kasutatakse ennekõike niisketes ruumides (vannituba, pesuköök) ja suure koormusega ruumides (garaaž, köök).

    Lasuurvärvid:

    Värvilakid või teised värvid eriti peenelt jaotatud, vähese pigmendiga. Neid kasutatakse siis, kui aluspinna struktuur peab nähtavaks jääma. Puitu kaitstakse lasuurvärvidega ilmastikumõjude, UV-kiirguse, osaliselt ka seente ja putukate eest. Puitpinnad saab lasuurvärvidega värvilt ühtlaseks muuta. Betooni korral pakuvad need võimalust betooni värvierinevusi ühtlustada.

    Lakid:

    Lakid on enamasti katvad katteained. Lakk moodustab pärast kuivamist pealispinnal kvaliteetse ja kauni, mati või läikiva kihi. Lakid on kemikaalikindlad ning neid kasutatakse peamiselt puidu, metalli, plasti või mineraalse materjali katmiseks.

  • Kas väljas paiknevad puitosad võib katta värvitu lakiga?
   • Põhimõtteliselt ei tohiks väljas paiknevaid aknaid, laudkatteid ega muid puitosi värvimata jätta.

    Läbipaistvad lakid ja heledad lasuurvärvid ei paku piisavat kaitset UV-kiirguse vastu. UV-kiirguse tõttu kaotab puidu pealispind lakikihi kandevõime, puit värvub pruunist halliks, lakikiht lõheneb ja eraldub puidust.

    Valged, katvad kihid on enamasti kõige vastupidavamad. Laudkatetel ja taradel on end tõestanud piisavalt pigmenteeritud lasuurvärvid.

  • Mis on loodimisseade ja milleks see on mõeldud?
   • Loodimisseade on mõõteseade objektide suhtelise kõrguse määramiseks.

    Projitseerides seinale laserikiiri, lihtsustab laser-loodimisseade näiteks piltide, riiulite või rippkappide täpset ülesriputamist ja objektide täpset vastastikku paikarihtimist.

  • Mida tuleb laseriga kauguste mõõtmisel siseruumides arvestada?
   • Mõõteseadme ja mõõteobjekti vahel ei tohi olla takistusi. Seega tuleb takistustest mööda mõõta.

    Mõõtmistulemused võivad tulla valed ka siis, kui suits või tolm laserikiiri absorbeerivad või osaliselt peegeldavad.

  • Kas laserikiirgus on ohtlik?
   • Boschi mõõteseadmetes kasutatavad laserid kuuluvad laseriklassi 2, mida loetakse ohutuks. Seetõttu ei ole vaja võtta spetsiaalseid kaitsemeetmeid. Üldiselt ei tohi aga ükskõik millisesse kaitseklassi kuuluva laseri kiiri otse silma suunata.

  • Kui suured on varuosade saatekulud?
   • Veebipoest tellimisel on kindel summa tellimuse kohta 4,76 EUR (sisaldab käibemaksu).

    Kontakt-teeninduskeskuse kaudu (st telefoni, e-posti, kirja või faksi teel) tellimisel arvestatakse tellimuse kohta summa 7,14 EUR (sisaldab käibemaksu).

    Kui kauba kättesaamisel tasutakse sularahas, tuleb lisaks tasuda 2,50 EUR.

  • Kas mul on pärast seadme parandamist garantii?
   • Pärast tasulist parandamist on seadmel üheaastane garantii.

  • Miks ei leia või ei saa ma teatud osa varuosade kataloogist välja valida?
   • Sellel võib olla kolm põhjust.

    1) Tegemist on tarviku, mitte varuosaga. Meie tarvikute ülevaate saate Tarvikud alt või kohalikust erialapoest.

    2) Soovitud detail on osa sõlmest. Sel juhul on võimalik tellida ainult kogu sõlm.

    3) Soovitud osa ei ole saadaval või ei ole enam tarnitav. Täpsema info saamiseks tarneaegade kohta helistage meie klienditeeninduse telefonile.

  • Mille poolest erineb varuosa tarvikust?
   • Varuosad on elektritööriista kindlad osad. Need kuuluvad selle põhivarustusse ja ilma nendeta ei ole töötamine võimalik. Varuosad on näiteks hammasrihmad, kruvid, saelehekinnitid ja söeharjakomplektid.

    Tarvikud on funktsioone täiendavad paigaldised või lisandid, ilma milleta saab elektritööriista siiski normaalselt käitada. Tarvikud on näiteks saeleht, kohver, lisakäepide, lihvpaber ja puur.

  • Kui palju maksab seadme äravedu?
   • Seadmete äravedu on garantiiaja jooksul tasuta. Kui seade tuleb parandusse saata pärast garantiiaja lõppu, peate tasuma ühekordse saatekulu 7,14 eurot (koos käibemaksuga).

  • Kui palju maksab minu seadmete kaliibrimine?
   • Hetkehindu saate vaadata meie kaliibrimisteenuse brošüürist.

  • Kuidas toimida, kui soovin tellitud varuosa tagasi saata?
   • Kui märkate tarnitud varuosa pakendil väliseid kahjustusi, keelduge vastuvõtmisest või näidake kahjustusi tarnijale.

    Kui tuvastate kauba väljapakkimisel materjalivigu või kui olete tellinud vale varuosa, teavitage meid palun võimalikult kiiresti (hiljemalt 15 päeva möödumisel). Vaadake ka meie tarnetingimusi.

    Enne tagasisaatmist tellige meilt kindlasti tagastusleht, andes oma saatelehe numbri.

  • Kas vanade seadmete, patareide ja akude jäätmekäitlus on tasuta?
   • Jah, jäätmekäitlus on tasuta. Patareid ja akud võib panna kõigisse GRSi (Gemeinsames Rücknahme System – ühine tagasivõtusüsteem) konteineritesse. Vanad seadmed võite ära anda erialapoes.

  • Kus saan oma seadmeid parandada lasta?
   • Võite saata oma vigase seadme otse meie teeninduskeskusse. Teine võimalus on see anda kas müüjale või kohalikku ehituskauplusse.

    Otse teeninduskeskusse saatmisel on oluline, et paneksite vigase seadmega kaasa remonditellimuse täidetud vormi, et saaksime tellimust kiiresti töödelda.

  • Kui kaua enne pean äraveo tellima?
   • Kui saadate plangi ära tööpäeval enne kella 17, võib äravedu toimuda juba järgmisel päeval. Loomulikult võite valida ka teise äraveoaja.

  • Kas Boschi seadmed, patareid ja akud on registreeritud?
   • Nii Boschi seadmed kui ka patareid on registreeritud. WEEE-number (Waste Electrical and Electronic Equipment) on: DE-86520394.

    Patareide ja akude registreerimisnumber on 21001568.

  • Kui kaua kestab kaliibrimine?
   • Bosch Power Tools’i jaoks on meil olemas täielik logistiline võrk ja optimaalselt korraldatud hooldusprotsessid.

    Just nagu paranduse korral, kehtib ka kaliibrimisteenuse korral, et kasutaja saab üldiselt seadme tagasi hiljemalt viie päeva pärast.

  • Kuidas pean oma seadme pakkima?
   • Põhimõtteliselt peaks teie seade olema pakitud nii, et see transportimise ajal kahjustada ei saa. Kui teil ei ole suurte seadmete jaoks sobivat pakendit, helistage meile. Saadame teile siis vastava karbi.

    Pakendi kohta lisateabe saamiseks lugege meie transporditeenuse osutaja GLSi tingimusi.

  • Kas parandustel on kindel hind?
   • Ei, aga meil on selline kord.

    Garantii kehtimise korral on parandamine loomulikult tasuta.

    Pärast garantiiaja lõppu kehtib selline kord.

    Kui paranduskulud on alla 50% uue seadme hinnast, siis parandame kohe. Arves on paranduskulud selgelt välja toodud.

    Kui paranduskulud on üle 50% uue seadme hinnast, saadame teile paranduse eeldatava maksumuse.

    Lisaks on teil võimalus anda «eelnev luba».

    See tähendab, et otsustate juba enne, kas seade paranduskuludega üle 50% selle hinnast antakse jäätmekäitlusse või tahate paranduse eeldatavat maksumust.

    Eelneva loa korral ei pea te saatekulusid maksma.

  • Kas kaliibrimisteenust võib kasutada Bosch Power Toolsi kõigi markide jaoks?
   • Boschi kaliibrimisteenus on margist sõltumatu; kokkuleppel saate kaliibrida mitte ainult meie markide Bosch ja CST Berger seadmeid, vaid ka kõiki teisi.

  • Mis juhtub, kui eeldatav maksumus mulle ei sobi?
   • Võite valida, kas seade jääb teeninduskeskusse ja antakse seal jäätmekäitlusse või tahate selle tagasi saada. Sel juhul tuleb tasuda töötluskulu 17,85 eurot pluss saatekulu 7,14 eurot (sisaldab käibemaksu).

  • Kui suured on parandatava seadme saatekulud?
   • Garantii kehtimise korral ei pea te saatekulusid loomulikult maksma.

    Pärast garantiiaja lõppu tuleb parandamise eest tasuda ühekordne summa 7,14 eurot (sisaldab käibemaksu).

  • Millised on eraviisiliselt kasutatavate seadmete garantiitingimused?
   • Uue kauba garantii on eraviisilise kasutamise korral 24 kuud. Vaadake üksikasjalikku teavet kehtivatest garantiitingimustest.

  • Kui kaua kestab parandus?
   • Üldiselt saate parandatud seadme tagasi kolme kuni max viie tööpäeva pärast.

  • Mis on amper?
   • Amper on elektrivoolu tugevuse mõõtühik.

  • Millist masinat on mõttekam kasutada, kas trelli või lööktrelli?
   • See oleneb kasutuseesmärgist. Kodumeistrimehed eelistavad selle mitmekülgsuse tõttu lööktrelli, käsitöölised selle täpsuse tõttu aga trelli.

  • Mis on otsak?
   • Otsak tähendab vastava kruvitüübi (pilu, ristpilu, kuuskant, Torx jne) jaoks mõeldud kruvikeeraja tarvikut. Otsak kinnitatakse masina külge kas otse kuuskantvarre abil padrunisse või otsakuhoidikusse, mis on kas masina osa või paigaldatud tarvik.

  • Milliseid materjale ja millise kujuga detaile saab lihvida ekstsentriklihvijatega?
   • Kasutusvõimalused olenevad kasutatavast lihvimistarvikust ja on universaalsed. Ekstsentriklihvijaid kasutatakse eelistatavalt puidu, puitmaterjalide ja lakitud pindade lihvimiseks. Vastavate tarvikutega sobivad need suurepäraselt ka poleerimiseks. Metalle ja kivi lihvivad ekstsentriklihvijad aeglaselt.

    Tänu ümmargusele lihvtallale (mis on saadaval eri kõvadusastmetes) saab töödelda peaaegu igasuguse kujuga detaile. Teravate nurkade ja servade töötlemine võib viia läbilihvimise ja lihvtalla kahjustumiseni.

  • Kuidas näeb lihvimisprotsess põhimõtteliselt välja?
   • Põhimõtteliselt alustatakse suure karedusega ja igal järgmisel lihvimiskorral kasutatakse väiksemat karedust. Rusikareeglina valitakse igal järgmisel lihvimiskorral topelt karedusarv (st kaks korda väiksem karedus).

    Näide: kareduste järjekord 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • Milleks on mõeldud tikksaed?
   • Tikksaed sobivad vastavalt kasutatavale saelehele põhimõtteliselt kõigi saetavate materjalide lõikamiseks.

    Eriti sobivad tikksaed kõigisse materjalidesse keerukamate, kõverjooneliste lõigete tegemiseks. Neil on saagidest kõige suurem valik universaalseid ja spetsiaalseid saelehti.

  • Mis on liitium-ioonakud?
   • Liitium-ioonakud põhinevad uudsel tehnoloogial, kus elektroodide koostisosana kasutatakse liitiumi. Need erinevad oluliselt nikli baasil akudest ja nende elemendipinge 3,6 volti on kolm korda suurem kui nikkel-kaadmiumakudel. Vaja on vähem akuelemente, mistõttu elektritööriista saab teha väiksema ja kergema või siis sama suuruse puhul võimsama. Lisaks oluliselt väiksemale iseeneslikule tühjenemisele puudub liitium-ioonakudel erinevalt nikkel-kaadmiumakudest mäluefekt.

  • Kuidas leian oma elektritööriistale õige varuosa?
   • Varuosade kataloogist leiate kõik meie seadmete koostejoonised viimasest 25 aastast. Nende järgi saate kergesti vajaliku varuosa identifitseerida. Hoidke seadme tootenumber või tootenimetus käepärast. Et leiaksite õige varuosa kiiresti, peate selle sisestama.

  Projektijuhendid 1 - 15/81

   Ei leidnud küsimust?

   Küsige otse meilt ja me aitame teid meeleldi.

   Personaalne nõustamine

   Meie toodete ja rakendustega seotud küsimuste korral
   : + 372 6549575
   : + 372 6549576
   Esmaspäevast reedeni: kell 8–20
   Laupäeval: kell 8–16
   Pühapäeval: kell 10–16

   Plank kontakteerumiseks


   Juriidiline märkus

   Bosch ei vastuta salvestatud juhendite täielikkuse ja õigsuse eest. Lisaks juhib Bosch tähelepanu asjaolule, et nende juhendite kasutamine toimub isiklikul vastutusel. Täitke kõik vajalikud tingimused enda turvalisuse tagamiseks.

    

   Kasutusnõustamine

   Meie toodete ja rakendustega seotud küsimuste korral

   :+ 372 6549575

   :+ 372 6549576

   Esmaspäevast reedeni: 9.00 – 18.00
   Laupäeval: suletud
   Pühapäeval: suletud


   Edasimüüja otsing

    
    
    
   EE
   Lisa soovinimekirja
   Lisatud soovinimekirja
   Ostke kohe
   Tühjenda filter
   Kuva filter
   Peida filter
   Täname hinnangu eest
   Täname hinnangu eest
   Kuva muud projektid
   Peida muud projektid
   Peida artikli variandid
   Kuva artikli variandid
   Sule kasutusnõuanne
   Ava kasutusnõuanne
   Kuva kogemuse aruanne
   Sule kogemuse aruanne
   Peida üksikasjalik materjaliloend
   Kuva üksikasjalik materjaliloend
   Võrdlusloend
   Tooted
   Toode
   Kuva rohkem soovitusi
   Peida edasised soovitused