• Mida tuleb höövli eemaldamisel töödeldud detaililt silmas pidada?