• Mida tuleb höövli asetamisel töödeldavale detailile silmas pidada?