• Mida tuleb hööveldamisel silmas pidada ja kuidas ohte vältida?