• Mida tuleb freesimisel silmas pidada ja kuidas ohte vältida?