• Mida tuleb saagimisel silmas pidada ja kuidas ohte vältida?