Elegant konsol til tv, dvd & o.l.

 
Flot skueplads
Elegant konsol til tv, dvd & o.l.

Enkel, flad, praktisk: Dette konsol har det ikke bare i sig, men også på sig! Den perfekte scene til dit tv.

Foretag en vurdering
Foretag en vurdering
Foretag en vurdering
Foretag en vurdering
Foretag en vurdering
0 Vurderinger
Mange tak for din bedømmelse Denne funktion kan kun bruges, hvis du har aktiveret cookies.
0 Vurderinger

Sværhedsgrad

Udgifter

Tidsforbrug

Enkel, flad, praktisk: Dette fjernsynskonsol har det ikke bare i sig, men også på sig! Skuffer og rum giver plads til dvd’er og apparater, og er desuden den perfekte platform til dit (fladskærms-)fjernsyn.

Og i øvrigt: I en ekstra byggevejledning findes også en tv-vægplade med påsatte dvd-hylder.

Konsollen består af to dele, der skrues sammen, og giver to slags rum: åbne med en bund til apparater samt rum uden bund, hvor der indsættes en skuffe. Det er op til dig, hvor mange rum og af hvilken type der skal monteres. Vores stykliste beskriver et åbent (apparat-)rum og en skuffe.

Til samling anbefaler vi trædyvler. Hvis du alligevel bestemmer dig for at bruge en MDF-plade og farvelakere møblet, når du er færdig, kan du også skrue delene sammen.

Følgende byggevejledning er beregnet til limtræsplader i bøg med en tykkelse på 20 mm. Hvis der skal anvendes andre materialer eller tykkelser, skal styklisten tilpasses i henhold dertil.

Få de nødvendige plader tilskåret i dit byggemarked eller af en snedker.

 • Easy
  Easy værktøj
  Når du ønsker enkelthed.
 • Universal
  Universalværktøj
  Alsidighed til mere.
 • Advanced
  Advanced værktøj
  Når du søger det bedste.

Nødvendigt el-værktøj:

Hjælpemidler:

 • Træborssæt
 • Dyvelskabelon og markeringsspidser
 • 8 mm trædyvel
 • Forsænker
 • Trælim, klude, mindst 2 tvinger
 • Slibepapir, kornstørrelser 120-240
 • Tommestok, blød blyant, viskelæder, spidser
 • Klude, børster
 • Tape

Påkrævede materialer:

 • Limtræsplade, bøg
 • Stolevinkel, udliggerruller, møbelhåndtag
 • Sænkehovedskruer, grebsskruer, rundhovedede skruer
 • Olie eller voks

Vis detaljeret materialeliste

Pos.

Stk.

Betegnelse

Længde

Bredde

Tykkelse

Materiale

0

2

Korpus – dækplade

1.200 mm

400 mm

20 mm

Limtræ i bøg

1

6

Korpus – sider

220 mm

380 mm

20 mm

Limtræ i bøg

2

1

Korpus – bund

572 mm

380 mm

20 mm

Limtræ i bøg

3

4

Korpus – stolevinkel

40 mm

40 mm

4

2

Skuffe – sider

370 mm

188 mm

20 mm

Limtræ i bøg

5

2

Skuffe – for-/bagstykke

526 mm

150 mm

20 mm

Limtræ i bøg

6

1

Skuffe – bund

370 mm

526 mm

25 mm

Limtræ i bøg

7

1

Skuffe – front

584 mm

205 mm

15 mm

Limtræ i bøg

8

4

Skuffe – udliggerruller, samlet højde 28 mm

9

1

Skuffe – møbelknap

10

6

Sænkehovedskruer, 4 x 40 mm

11

ca. 42

Sænkehovedskruer, 4 x 35 mm

12

ca. 16

Sænkehovedskruer, 3 x 17 mm

13

3

Håndtagsskruer 4 x 25 mm

14

8

Rundhovede skruer, 4 x 15 mm

1

Boring af dyvelhuller i korpus

1 - Boring af dyvelhuller i korpus
Boring af dyvelhuller i korpus Boring af dyvelhuller i korpus

Anbring derefter siderne og dækpladen, som de senere skal samles. Markér med en blyant på bagsiden delenes position, så du altid ved, hvor de forskellige hører til.

Ved hjørne- og T-forbindelser anbefaler vi, at du bruger en boreskabelon og markeringsspidser, såkaldte dyvelskabeloner. Med måling og optegning alene kan dyvelhullerne ikke anbringes så præcist, at de senere ligger lige under hinanden!

Brug boremaskinen og det 8 mm træbor til at bore tre dyvelhuller i sidernes endekanter, hvis positioner du overfører til undersiden af dækpladen med dyvelskabelonerne.

En boreskabelon er et borehjælpemiddel, som fastgøres til emnet vha. skrueanordningen. Boret føres gennem et metalforbindelsesrør lodret ind i træet. Hvis du ikke arbejder med en boreskabelon, skal du først bore hullerne i endekanterne. Her er der risiko for, at boret kører skævt, og altså ikke arbejder sig lige lodret ind i træet. Når du borer i fladerne, er denne risiko ikke så stor, da du her arbejder på tværs af åreretningerne.

En dyvelskabelon er en metalstift med en markeringsspids. Denne stikkes ind i borehullerne på endesiderne, hvor positionerne skal overføres. Tryk det forborede emne ind mod modstykkets flade.

Tips til dyvel

Bor de to dele, der skal samles, med et træbor i dyvlens diameter. Begge boredybder skal til sammen give dyvellængden plus 2 mm. Her anbefales det at bruge et bor med centreringsspids og et dybdeanslag; dette er en lille stålmanchet, der fastgøres til den ønskede boredybde på boret. Bor aldrig dybere ind i fladen end to tredjedele af materialets tykkelse!

2

Limning af korpus

2 - Limning af korpus
Limning af korpus

Kom lim i dyvelhullerne og på sidernes limflade, og stik trædyvlen ind. Når du også har kommet lidt lim i hullerne i dækpladen, sættes det hele sammen. Tryk forbindelserne sammen med tvinger.

3

Montering af indskudsbræt

3 - Montering af indskudsbræt
Montering af indskudsbræt

Når du har limet, skal du skubbe indskudsbrættet mellem de forborede sider. (På vores tegning er det rummet i højre side af den venstre konsoldel.) Skru det fast her med batteriskruemaskinen og skruerne 4 x 40 mm.

Tip til samling af to trædele

Bor altid den del, hvor der skal skrues gennem først, 0,5 til 1 mm større end skruediameteren; hullet skal sænkes ned til skruehovedet. Den del, du derefter borer i, skal du altid forbore med 1 mm ‐mindre end skruediameteren.

4

Boring af dyvelhuller i skuffen

Anbring derefter siderne og samt for- og bagstykket, som de senere skal samles. Markér med en blyant på nederste kant delenes position, så du altid ved, hvor de forskellige hører til.

Brug boremaskine, 8 mm træbor og boreskabelon til at lave to dyvelhuller i endesiderne på for- og bagstykket, hvis positioner skal overføres med dyvelskabelonen på sidernes inderside. Sørg for at delen ligger med oversiden på arbejdsfladen, da siderne er bredere end for- og bagstykket. Senere skjuler siderne deres endekanter samt bunden og en del af rullen.

5

Limning af skuffe

5 - Limning af skuffe
Limning af skuffe

Kom lim i dyvelhullerne og på for- og bagstykkets limflade, og stik trædyvlen ind. Når du også har kommet lidt lim i hullerne i siderne, skal du sætte for- og bagstykket samt siderne sammen. Tryk delene sammen med tvinger. Overhold også her anvisningen til limning i arbejdstrin to.

6

Montering af skuffebund, -ruller og -forside

6 - Montering af skuffebund, -ruller og -forside
Montering af skuffebund, -ruller og -forside Montering af skuffebund, -ruller og -forside

Forbor bunden med boremaskine og 4 mm træbor. Saml den med skruerne 4 x 35 mm med for- og bagstykke. Overhold her tippet til samling af to trædele i arbejdstrin tre.

Anbring rullerne på bunden så yderligt som muligt og parallelt med siderne. Montér det med batteriskruemaskinen og de rundhovedede skruer 4 x 15 mm.

Forbor forstykket til sammenskruning med forsiden med boremaskinen og det 4 mm træbor, og sænk hullerne på indersiden til skruehovedstørrelsen. Udret nu forsiden på forstykket, fastgør det med tvinger og montér det indefra med batteriskruemaskinen og skruerne 4 x 35 mm.

For at gøre det nemmere, kan du anbringe et møbelhåndtag på forsiden, da det kun fastgøres på et sted. Markér forsidens midtpunkt med diagonale linjer gennem dens hjørner. Vær ved montering af møbelhåndtaget opmærksom på, at forsiden og forstykket ved vores konstruktion afviger med 40 mm.

7

Montering af konsoldel og samling med tv-vægplade

Da vores konsol består af to halvdele, skal disse nu forbindes med hinanden. Forbor dertil en af de pågældende sider med boremaskinen og det 4 mm træbor to gange i midten indefra. Sænk hullerne. Montér derefter begge konsoldele med batteriskruemaskinen og skruerne 4 x 35 mm. Overhold her tippet til samling af to trædele i arbejdstrin tre.

Hvis du vil kombinere tv-konsollen med den tilhørende tv-vægplade, skal begge forbindes med hinanden, efter du har skåret åbningerne til kabelgennemgang bag apparatrummet i tv-væggen. Dette sker med stolevinkel, ofte kaldet vinkeljern. Montér disse, så de flugter med kanterne, og så langt oppe under dækpladen som muligt med batteriskruemaskinen og sænkehovedskruerne 3 x 17 mm på sidernes fire indersider.

Positionér derefter konsollen foran den hængende tv-vægplade, og montér den med sænkehovedskruerne 3 x 17 mm. Til sidst skal du bare skubbe de færdige skuffer ind.

8

Slibning af træoverflader

8 - Slibning af træoverflader
Slibning af træoverflader

Bræk derefter alle kanter af og bearbejd dem med en 120 eller 180 slibeskive i en vinkel på 45°, så der opstår en lille fasning. Slib altid overfladen med sliberen i årernes retning, først med grov slibeskive (120, 180) og derefter med fin slibeskive (240).

Derefter skal fladerne fugtes med en svamp. Under tørring rejser træfibrene sig, som da forsigtigt kan fjernes med en 180 slibeskive. Træet er nu klart til overfladebehandling. Tip: Sørg for, at slibeskiven ikke er for stump, så træfibrene skæres af og ikke bare presses ned.

9

Overfladebehandling med olie

9 - Overfladebehandling med olie
Overfladebehandling med olie

Læs producentens råd om bearbejdning og sikkerhed nøje igennem. Arbejd i et rum med god udluftning, og undgå at ryge, spise og drikke der.

Påfør olie eller voks med et sprøjtemalingssystem, og fjern overskydende olie eller voks med en klud. Overhold producentens angivne tørretider

Hvis du vil påføre endnu et lag voks, skal du mellemslibe med en 240 slibeskive. (Et ekstra lag olie kræver som regel ingen tilslibning.) Slib også her i retning af årerne. Gentag derefter påføringen som beskrevet i forrige afsnit. Når voksen er tør, skal fladerne bearbejdes med en blød børste, indtil overfladen skinner.

Sikkerhedsanvisning

Efter påføring skal vokskludene bredes ud og være godt beluftet, så de kan tørre. Er de krøllet sammen, kan de under tørring blive så varme, at de selvantændes!

10

Færdig!

10 - Færdig!
Færdig!Juridisk henvisning

Bosch hæfter ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af udleverede vejledninger. Bosch henviser desuden til, at anvendelsen af disse vejledninger sker på eget ansvar. Træf alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.


 

Rådgivning vedrørende applikation

I tilfælde af spørgsmål vedrørende vores produkter og applikation

:+45-44898410

Man-fre: kl. 08 – 17


Forhandlersøgning

 
 
 
DK
Markér
Markeret
Køb nu
Nulstille filter
Vis filter
Deaktivér filter
Mange tak for din bedømmelse
Mange tak for din bedømmelse
Vis yderligere projekter
Deaktivér yderligere projekter
Deaktivér artikelvarianter
Vis artikel-varianter
Luk brugstip
Åbn brugstip
Læs bedømmelser
Luk bedømmelse
Deaktivér detaljeret materialeliste
Vis detaljeret materialeliste
Sammenligningsliste
Produkter
Produkt
Vis yderligere anbefalinger
Deaktivér yderligere anbefalinger