VIGTIGT!

Vigtig sikkerhedsinstruks

Vinkelslibere fra serierne PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 og GWS 24 fra produktionsperioden juni til august 2016 samt rystepudsere fra PSS-serien fra produktionsperioden juni til august 2007 må med omgående virkning ikke længere benyttes eller overdrages.

Vigtig sikkerhedsinstruks

Frivillig sikkerhedsforanstaltning

Vinkelslibere fra serierne PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 og GWS 24 fra produktionsperioden juni til august 2016 samt rystepudsere fra PSS-serien fra produktionsperioden juni til august 2007 må med omgående virkning ikke længere benyttes eller overdrages.

Vigtig sikkerhedsforanstaltning for vinkelslibere:

  • Serierne PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 og GWS 24 fra produktionsperioden juni til august 2016
  • Model GWS 24-230 JVX Professional med bremse fra produktionsperioden februar til oktober 2016
  • GWS 24-230 JVX Professional med bremse, som er repareret mellem januar og november 2016, uagtet produktionstidspunktet


Bosch Power Tools prioriterer kvaliteten og sikkerheden for sine produkter højt. Brugernes tilfredshed er af allerstørste betydning for os. Derfor vil vi gerne informere om en frivillig sikkerhedsbetinget foranstaltning.


I forbindelse med vores kvalitetssikrende foranstaltninger har vi konstateret, at skære- eller slibeskiven samt fastgørelsesanordningen (spindel) på grund af en defekt komponent kan løsne sig under drift ved et begrænset antal vinkelslibere. Det kan derfor ikke udelukkes, at der i sjældne tilfælde er risiko for snitskader eller kvæstelser.


For at leve op til vores ansvar over for kunderne har vi besluttet at tilbagetage alle potentielt omfattede maskiner for en sikkerheds skyld og, om nødvendigt, at reparere eller ombytte dem. Ombytning eller reparation er naturligvis gratis for dig.


De omfattede vinkelslibere må med omgående virkning ikke længere benyttes eller overdrages.


Hvis du imidlertid har solgt eller videregivet en potentielt omfattet maskine, beder vi dig om hurtigst muligt at videregive denne sikkerhedsinstruks til modtageren for at sikre, at de pågældende maskiner ikke benyttes længere.


Problemet vedrører maskiner produceret i Rusland fra serierne PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 og GWS 24 fra produktionsperioden juni til august 2016 samt modellen GWS 24-230 JVX Professional med bremse fra produktionsperioden februar til oktober 2016.


På hjemmesiden www.anglegrindercare.com kan forbrugere kontrollere online, om deres vinkelsliber er omfattet.


Bosch Power Tools beklager meget de aktuelle kvalitetsproblemer og vil gerne undskylde over for alle påvirkede forbrugere.

Frivillig sikkerhedsinstruks

Frivillig sikkerhedsmotiveret tilbagekaldelse af slibemaskiner fra serien PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 und PSS 2000 – gælder maskiner fra produktionsperioden fra juni til og med august 2007 samt maskiner, som er blevet repareret i perioden fra juni til og med december 2007. +++ Maskinerne må med øjeblikkelig virkning ikke længere benyttes eller videregives.


Bosch Power Tools prioriterer kvaliteten og sikkerheden for sine produkter højt. Brugernes tilfredshed er af allerstørste betydning for os. Derfor vil vi gerne informere om en frivillig sikkerhedsbetinget foranstaltning.


Ved vores regelmæssige kvalitetskontroller har vi konstateret, at der i et begrænset antal planslibere forekommer en materialefejl ved blæserhjulet. Derved kan huset slås itu og dele blive slynget ud. Det kan ikke udelukkes, at denne situation resulterer i personskader. Desuden vil strømførende komponenter kunne blottes, hvorved brugeren i sjældne tilfælde vil kunne blive udsat for et livsfarligt elektrisk stød. Vi kender imidlertid ikke til et sådant tilfælde.


For at leve op til vores ansvar over for kunden har vi besluttet for en sikkerheds skyld at tilbagekalde de berørte maskiner og ombytte dem med en ny maskine. Denne ombytning er naturligvis gratis for brugerne.


De omfattede planslibere må med omgående virkning ikke længere benyttes eller overdrages. Hvis du imidlertid har solgt eller videregivet en potentielt omfattet maskine, beder vi dig om hurtigst muligt at videregive denne sikkerhedsinstruks til modtageren for at sikre, at de pågældende produkter ikke benyttes længere.


Det vedrører maskiner i serierne PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 og PSS 2000, der er produceret fra juni til og med august 2007.


Desuden er maskiner, som er blevet repareret fra juni til og med december 2007, potentielt også berørt.


På hjemmesiden www.sandercare.com kan forbrugere online kontrollere, om deres rystepudser er omfattet.


Bosch Power Tools beklager meget de aktuelle kvalitetsproblemer og vil gerne undskylde over for alle påvirkede forbrugere.

 
DK
Markér
Markeret
Køb nu
Nulstille filter
Vis filter
Deaktivér filter
Mange tak for din bedømmelse
Mange tak for din bedømmelse
Vis yderligere projekter
Deaktivér yderligere projekter
Deaktivér artikelvarianter
Vis artikel-varianter
Luk brugstip
Åbn brugstip
Læs bedømmelser
Luk bedømmelse
Deaktivér detaljeret materialeliste
Vis detaljeret materialeliste
Sammenligningsliste
Produkter
Produkt
Vis yderligere anbefalinger
Deaktivér yderligere anbefalinger