Půvabný svítící objekt

 
Svítící vzor
Půvabný svítící objekt

Osvětlená skříň ukazuje, jak lze každé místnosti dodat působivou a zvláštní atmosféru.

Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
0 Hodnocení
Děkujeme za Vaše hodnocení Tuto funkci lze používat pouze s povolenými cookies.
0 Hodnocení

Stupeň obtížnosti

Náklady

Potřebný čas

Uměleckým osvětlením můžete každou místnost ponořit do působivé atmosféry – příkladem je naše osvětlená skříň na stěnu, která Vašim pokojům dodá zcela výjimečné rysy. A ta ve svých dvou dlouhých přihrádkách zářivě vystaví na scénu mimořádné maličkosti.

Svítící objekt je tvořen dvěma díly: zadní stěna se dvěma úzkými boky a čelo s podlouhlými otvory. Vzadu nese dva zasunuté, širší boky a tři světelné lišty, jejichž kabel vede do trojzásuvky.

Následující návod k montáži je určen pro středně hustou vláknitou desku (MDF) s tloušťkou 19 mm. Pokud byste chtěli použít jiné materiály nebo tloušťky, musíte odpovídajícím způsobem přizpůsobit kusovník.

Nechte si v hobbymarketu nebo u svého truhláře uříznout požadované desky.

 • Easy
  Nářadí Easy
  Když hledáte jednoduchost.
 • Universal
  Nářadí Universal
  Všestrannost přináší více.
 • Advanced
  Nářadí Advanced
  Když hledáte to nejlepší.

Potřebné elektrické nářadí:

Pomůcky:

 • Sada vrtáků do dřeva
 • Hmoždinková šablona a značkovací hroty
 • Dřevěný čep 8 mm
 • Záhlubník
 • Lepidlo na dřevo, hadr, svorky
 • Brusný papír, zrnitost 120–240
 • Skládací metr, měkká tužka, guma, ořezávátko

Potřebný materiál:

 • Středně hustá vláknitá deska (MDF)
 • Akrylátové sklo
 • Dřevěné čepy, šrouby, podložky
 • Zářivka s objímkou
 • Lak

Zobrazit podrobný seznam materiálu

Pol.

Ks

Název

Délka

Šířka

Tloušťka

Materiál

0

1

Zadní stěna

1.322 mm

540 mm

19 mm

MDF

1

1

Čelo

1.520 mm

660 mm

19 mm

MDF

2

2

Bílá dna z akrylátového skla propouštějící světlo

1.280 mm

118 mm

5 mm

Akrylátové sklo

3

2

Čelní strana

540 mm

139 mm

19 mm

MDF

4

2

Zadní strana

540 mm

90 mm

19 mm

MDF

5

3

Světelné lišty

1.200 mm

6

20

Držáky polic

5 mm

7

8

Zápustné šrouby, 4 x 40 mm

8

cca 20

Zápustné šrouby, 2,4 x 16 mm

9

cca 10

Zápustné šrouby, 4 x 50 mm

10

5

Zápustné šrouby, 5 x 50 mm

11

4

Zápustné šrouby, 4 x 35 mm

1

Řezání policových otvorů do čela

1 - Řezání policových otvorů do čela
Řezání policových otvorů do čela Řezání policových otvorů do čela

Nejdříve na čelo tužkou vyznačte obrysy otvorů podle údajů na našem výkresu. Pak vrtačkou a vrtákem na dřevo 10 mm do každého rohu vyvrtejte otvor – a to tak, aby se hrana vrtaného otvoru dotkla čáry vyznačené tužkou, ale neprotnula ji.

Nejprve zasuňte pilový list kmitací pily ve vypnutém stavu do jednoho z otvorů. Nyní podél čáry vyznačené tužkou vyřežte výřez od jednoho otvoru ke druhému. Jestli rohy necháte zaoblené nebo jestli kmitací pilou vytvoříte úhly, záleží na Vás.

Pokud máte horní frézku s rovnoběžným dorazem, můžete výřezy zhotovit i takto.

2

Vrtání řady otvorů pro držáky polic

2 - Vrtání řady otvorů pro držáky polic
Vrtání řady otvorů pro držáky polic

Položte čelo na zadní stěnu tak, jak by na sobě byly ve smontovaném stavu. Tužkou přeneste obrysy čelního výřezu na zadní stěnu. Znovu odstraňte čelo.

Nyní na zadní straně čela a také na přední straně zadní stěny tužkou vyznačte čáru 8 mm uvnitř výřezů. Podle údajů na našem výkresu rozmístěte na každé ze čtyř čar pět otvorů hlubokých 10 mm, do kterých později zastrčíte držáky polic pro dna z akrylátového skla. Průměr otvoru se řídí použitým držákem polic. Pozor: Neprovrtejte je skrz! Použijte hloubkový doraz.

3

Vyvrtání otvorů pro kolíky na čelních stranách a na čele

3 - Vyvrtání otvorů pro kolíky na čelních stranách a na čele
Vyvrtání otvorů pro kolíky na čelních stranách a na čele

Abychom čelo nepoškodili provrtanými otvory pro šrouby, rozhodli jsme se tento spoj udělat pomocí lepidla na dřevo a kolíků. (Pokud chcete čelo barevně nalakovat, můžete čelní stranu přišroubovat také zepředu. Otvory pak zmizí pod vrstvou tmelu na dřevo a barvy. Šrouby mají kromě toho tu výhodu, že se můžete vyhnout náročnému klížení pomocí šroubových svorek a příložek.)

Nastavte čelní stranu na zadní straně čela do takové polohy, ve které ji chcete namontovat. Tužkou vyznačte obrysy a polohu.

U rohových spojení a spojení typu T Vám důrazně doporučujeme použít vrtací šablonu a značkovací hroty, takzvané fixační kolíky. Pouhým měřením a označením otvorů pro čepy nelze nastavit přesně jejich polohu, aby později ležely přesně na sobě!

Vrtačkou a vrtákem 8 mm do dřeva vyvrtejte do příslušných čelních hran čelní strany vždy tři otvory pro kolíky. Jejich polohu pomocí fixačních kolíků přeneste na zadní stranu čela.

Vrtací šablona je pomůcka, kterou upevníte na obrobek pomocí šroubového přípravku. Pomocí kovové manžety vede vrták kolmo do dřeva.

Fixační kolík je kovový kolík se značkovacím hrotem. Zastrčte je do těch otvorů na čelní straně, jejichž polohu chcete přenést. Pak položte předvrtaný obrobek přesně do správné polohy na ploše protikusu a přitlačte ho.

Tip pro čepy

Vyvrtejte oba spojované díly jedním vrtákem na dřevo o průměru kolíku. Hloubka obou otvorů společně musí být rovna délce kolíku plus 2 mm. Proto použijte vrták se středicím hrotem a hloubkovým dorazem; to je dorazový kroužek se stavěcím šroubem, který se upevní na vrták na požadovanou hloubku otvoru. Nikdy nevrtejte do materiálu hlubší otvory než dvě třetiny tloušťky materiálu!

4

Sklížení čela a přední stěny

4 - Sklížení čela a přední stěny
Sklížení čela a přední stěny

Dejte klíh do otvorů pro kolíky a na klížené plochy čelní strany a zastrčte dřevěné kolíky. Jakmile jste dali trochu klihu do otvorů v čele, sestavte oba díly k sobě. Stlačte spoj svorkami.

Důležité upozornění

Pečlivě stlačte každý klížený spoj svorkami, dokud klíh nevyschne; dodržujte přitom pokyny výrobce. Pro stlačení použijte přítlačné desky ze dřeva, aby se rozložil tlak a na povrchu obrobku nevznikly otlaky. Vytékající klíh ihned odstraňte vlhkým hadrem.

5

Montáž světel

5 - Montáž světel
Montáž světel

Nyní položte přední díl osvětlené skříně na pohledovou stranu. Obě spodní světla namontujte pomocí zápustných šroubů 2,4 x 16 mm a akumulátorového šroubováku pod výřezy a řady otvorů. Třetí světlo namontujte podle stejného vzoru nad horní výřez.

Přitom dbejte na to, aby všechny kabely vedly stejným směrem. Později je můžete vést mezerou mezi policemi z akrylátového skla a čelní stranou směrem dolů a připojit do trojzásuvky. Tu zase namontujete na zadní stranu čela. Tak budete potřebovat pouze jeden kabel k napájení světelného objektu.

6

Montáž čela a přední stěny

6 - Montáž čela a přední stěny
Montáž čela a přední stěny

Nejdříve musíte spojit zadní stěnu s jejími (o něco užšími) boky tak, aby přední stranou navazovala na vnější hrany. K tomu stačí montáž pomocí zápustných šroubů 4 x 50 mm, protože díky čelu přečnívajícímu na boku stejně nejsou vidět. Předvrtejte otvory pro šrouby do zadní stěny. Zapusťte šrouby tak, aby hlava šroubu nepřečnívala povrch.

Přikolíkujte nyní zadní díl stěny svíticí skříně na stěnu. Předvrtejte zadní stěnu vrtákem 8 mm na dřevo. Nezapomeňte zapustit otvory. Dbejte na to, aby oba otvory pro zavěšení byly ve stejné výšce.

Přeneste polohu vyvrtaných otvorů na stěnu. Pomocí hledače vedení se ujistěte, že požadovaným místem neprobíhají vodiče.

Podle charakteru stěny vrtačkou nebo vrtacím kladivem s vrtákem 6 mm do kamene vyvrtejte otvory do stěny, odsajte prach a zastrčte hmoždinku. Akumulátorovým šroubovákem zašroubujte vhodné šrouby.

Nyní můžete čelní konstrukci nasunout na konstrukci zadní stěny, pracujte přitom ve dvou. Vyrovnejte čelní konstrukci ve správné výšce a pomocí zápustných šroubů 4 x 35 mm a akumulátorového šroubováku ji předvrtanými otvory přišroubujte. Dbejte přitom pokynů v tipu k sešroubování dvou dřevěných dílů uvedený výše.

Tip pro sešroubování dvou dřevěných dílů

Vyvrtejte v dílu, kterým má procházet šroub, otvor o 0,5 až 1 mm větší než je průměr šroubu; hlava šroubu by měla být zapuštěna v otvoru. Do dílu, který budete šroubovat jako druhý, vyvrtejte vždy otvory o 1 mm menší, než je průměr šroubu. Upozornění pro hmoždinky: Technologie stěn v současnosti sahá od suché výstavby až po masivní beton. Proto nejdřív zjistěte, z jakého materiálu je vaše stěna. Podle druhu stavby se totiž používají různé hmoždinky pro upevnění svíticího objektu.

7

Příprava povrchů

7 - Příprava povrchů
Příprava povrchů Příprava povrchů

Abyste dostali co nejlepší povrch, měli byste mu věnovat péči před sestavením nábytku.

Nejdříve tmelem na dřevo nebo autotmelem zatmelte otvory pro šrouby – pokud jsou nějaké – na pohledových plochách desek MDF. Po vyschnutí (dodržujte údaje výrobce!) tato místa zbruste brusným papírem 120.

Nejdříve srazte hrany všech dílů z desek MDF pomocí brusného papíru 120 pod úhlem 45°, aby vzniklo malé sražení. Plochy MDF opracujte bruskou a brusným papírem se zrnitostí 120–180.

8

Povrchová úprava

8 - Povrchová úprava
Povrchová úprava

Nejdříve si pečlivě přečtěte pokyny výrobce ke zpracování a bezpečnosti. Pracujte v dobře větraném prostoru a nekuřte, nejezte a nepijte.

Válečkem nebo případně systémem pro jemný nástřik naneste základní plnivo. Nechte ho dobře proschnout.

Pokud hodláte v následujícím kroku nanášet pomocí systému pro jemný nástřik jiný materiál, měli byste provést výměnu nádržky na barvu.

Zbruste najemno hotové plochy a hrany; použijte přitom brusný papír se zrnitostí od 180 přes 220 až po 240.

Deska MDF-Tipy

Deska MDF má silně savý povrch. Zejména hranám musí být věnována zvláštní pozornost – tzn. více vrstev. Náročnému použití plniva (pro uzavření savých ploch) se můžete vyhnout, pokud použijete desky MDF se základní fólií. Ty zaručí dokonalý nátěr bez plniva – přinejmenším na plochách.

9

Lakování pohledových ploch

9 - Lakování pohledových ploch
Lakování pohledových ploch

Nalijte lak do nádržky na barvu a případně jej nařeďte trochou vody. Na zkušební desce nastavte stříkací paprsek trysky a množství laku pomocí regulačního kolečka. Pro lakování ploch lze stříkací paprsek nastavit horizontálně, resp. vertikálně, anebo do tvaru kuželu pro stříkání hran. Nejdříve nalakujte vnitřní hrany, pak vnější hrany a nakonec plochy; plochy lakujte v rovnoměrných rovnoběžně probíhajících pruzích.

Tip k lakování

Laky jsou dostupné v mnoha variantách a cenových hladinách. Rozhodující pro výběr jsou zpracovatelnost, vaše technická vybavenost a nároky na kvalitu a odolnost povrchu. Nechte si poradit v odborném obchodě. Pokud nemáte větší zkušenosti s lakováním, doporučujeme vyzkoušet si lakování na zkušebním kusu. Nejlepšího výsledku dosáhnete nejrychleji při použití akrylových laků. Jsou ředitelné vodou a lze je koupit v kterémkoli hobbymarketu s potřebami pro kutily v mnoha různých odstínech. Lze je zvlášť snadno a rychle nanášet pomocí systému pro jemný nástřik.

10

Hotovo!

10 - Hotovo!
Hotovo!Právní upozornění

Společnost Bosch neodpovídá za úplnost a správnost uložených návodů. Společnost Bosch dále upozorňuje na to, že použití těchto návodů je na vlastní riziko. Proveďte prosím pro svou bezpečnost veškerá potřebná preventivní opatření.


 

Aplikační poradenství

Při dotazech na naše produkty a aplikace

:420 261 300 484

Po - Pá: 8:00–16:30


Vyhledávání prodejců

 
 
 
CZ
Poznamenat si
Poznamenáno
Koupit nyní
Resetovat filtr
Zobrazit filtr
Skrýt filtr
Děkujeme za Vaše hodnocení
Děkujeme za Vaše hodnocení
Zobrazit další projekty
Skrýt další projekty
Skrýt varianty zboží
Zobrazit varianty zboží
Zavřít tip k použití
Otevřít tip k použití
Přečíst zprávu o zkušenostech
Zavřít zprávu o zkušenostech
Skrýt podrobný seznam materiálu
Zobrazit podrobný seznam materiálu
Srovnávací seznam
Výrobky
Výrobek
Zobrazit další doporučení
Skrýt další doporučení