Moderní přenosný stůl z bukového dřeva

 
Malé mistrovské dílo
Přenosný stůl z bukového dřeva

U tohoto projektu se zrno oddělí od plev. Malý přenosný stůl klade totiž už docela vysoké nároky.

Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
0 Hodnocení
Děkujeme za Vaše hodnocení Tuto funkci lze používat pouze s povolenými cookies.
0 Hodnocení

Stupeň obtížnosti

Náklady

Potřebný čas

Nyní se ukáže, kdo je víc než jen domácí kutil – amatér: Neboť kulatá deska stolu v našem projektu už je malou výzvou.

Následující montážní návod je určen pro lepenou desku z bukového dřeva s tloušťkou 20 mm. Pokud byste chtěli použít jiné materiály nebo tloušťky, musíte odpovídajícím způsobem přizpůsobit kusovník.

Nechte si v hobbymarketu nebo u svého truhláře uříznout požadované desky.

 • Easy
  Nářadí Easy
  Když hledáte jednoduchost.
 • Universal
  Nářadí Universal
  Všestrannost přináší více.
 • Advanced
  Nářadí Advanced
  Když hledáte to nejlepší.

Potřebné elektrické nářadí:

Pomůcky:

 • Nástavec na frézování kruhů s velmi dlouhým vodicími tyčemi
 • Nástroj na frézování zkosení a drážkovací fréza s co možná největším průměrem
 • Vrták do dřeva 8 mm
 • Forstnerův vrták 20 mm
 • Záhlubník
 • Brusný papír, zrnitost 120–240, houba
 • Hadr, kartáč
 • Skládací metr, měkká tužka, guma, ořezávátko
 • Lepidlo na dřevo
 • Malý hřebík, motouz nebo kružidlo umožňující narýsovat kruh o průměru 455 mm
 • Svěrky
 • Zbytek desky asi 550 x 550 mm

Potřebný materiál:

 • Překližková deska, buk
 • Zápustné šrouby
 • Vosk na dřevo

Zobrazit podrobný seznam materiálu

Pol.

Ks

Název

Délka

Šířka

Tloušťka

Materiál

0

1

Deska stolu

455 mm

455 mm

20 mm

Buková lepená deska

1

2

Desky na nohy

468 mm

380 mm

20 mm

Buková lepená deska

2

1

Panel rámu

455 mm

455 mm

20 mm

Buková lepená deska

3

4

Zápustné šrouby, 4 x 45 mm

4

cca 12

Zápustné šrouby, 4 x 35 mm

1

Řezání a frézování kulaté desky stolu

1 - Řezání a frézování kulaté desky stolu
Řezání a frézování kulaté desky stolu Řezání a frézování kulaté desky stolu

Položte čtvercové desky na čistou plochu pohledovou stranou dolů. Zjistěte střed dvěma diagonálami spojujícím protější rohy. Přitlučte do středu hřebíček, abyste mohli motouzem označit kruh o průměru 455 mm. (Ten je o něco větší než průměr desky stolu 450 mm, protože přesný kruh získáte pouze horní frézkou, a proto je potřeba nechat materiál k frézování.) Kruh z motouzu je tvořen zauzlovanou smyčkou o délce poloměru (= polovina průměru, tedy 227,5 mm). Tu zahákněte za hřebíček a ostrou tužkou vyznačte na desku kruhovou čáru.

Nyní upevněte desku pomocí svorek na stabilní podložku, použijte k tomu zbytky dřeva, aby nedošlo ke vzniku otlaků na obrobku. Podél čáry vyřízněte desku kmitací pilou. Nakonec horní frézkou s nástavcem na frézování kruhů a drážkovací frézou ofrézujte desku stolu na konečný průměr 450 mm.

2

Zkosení hran desky stolu

2 - Zkosení hran desky stolu
Zkosení hran desky stolu Zkosení hran desky stolu

Aby stůl získal elegantní vzhled, udělejte na desce stolu široké zkosení pod úhlem 45°, bude tedy zkosena směrem dolů v tomto úhlu. Upevněte desku svorkami pohledovou stranou dolů (nezapomeňte na podklady!) a proveďte zkosení pomocí horní frézky s nástavcem na frézování kruhů a odpovídající pokosovou frézou s přítlačným kroužkem.

3

Vyznačení a vyřezání nohou stolu

3 - Vyznačení a vyřezání nohou stolu
Vyznačení a vyřezání nohou stolu Vyznačení a vyřezání nohou stolu

Nejdříve na čelo tužkou vyznačte obrysy nohou stolu podle rozměrových údajů na našem výkresu na desky nohou. Poté vrtačkou, vrtákem 8 mm na dřevo a rovněž Forstnerovým vrtákem 20 mm vyvrtejte otvory do všech vnitřních rohů, aby bylo možné vyřezat rohy kmitací pilou. Dbejte přitom na to, aby otvory neprotnuly čáry vyznačené tužkou, takže čáry budou tangentami otvorů! Nyní můžete kmitací pilou vyříznout nohy stolu.

Nakonec po přidání lepidla na dřevo na vnitřní stranu spoje zastrčte nohy stolu a přitlačte je k sobě, dokud lepidlo neuschne.

Malý tip:

Pro přesné řezy kmitací pilou upněte svorkami vhodnou lištu, která bude na desce nohy tvořit paralelní doraz.

4

Montáž desky stolu a podstavce

4 - Montáž desky stolu a podstavce
Montáž desky stolu a podstavce

Položte desku stolu horní stranou dolů na čistou plochu, do které můžete vrtat. Vyrovnejte podstavec s nohami – nohy směřují směrem nahoru – doprostřed na spodní stranu desky stolu. Nyní tužkou vyznačte kruhový obrys horní strany podstavce na desce stolu a znovu podstavec sundejte.

Vrtačkou a vrtákem 4 mm na dřevo provrtejte desku stolu vždy uprostřed každého ze čtyř označených ramen kříže. Nyní desku stolu otočte horní stranou nahoru a pomocí vrtačky a záhlubníku (vrták s kuželovým koncem) zapusťte otvory podle velikosti hlav šroubů.

Postavte podstavec na zem a vyrovnejte na něj desku stolu pohledovou stranou se zapuštěnými otvory nahoru. Nyní desku stolu přišroubujte k podstavci pomocí akumulátorového šroubováku a zápustných šroubů 4 x 45 mm. Vlastní stůl je nyní hotov.

5

Frézování kulatého rámu

5 - Frézování kulatého rámu
Frézování kulatého rámu

Opracujte vnější hranu rámové desky způsobem popsaným v kroku 1 (pro desku stolu, viz výše).

Jakmile je vnější okraj ofrézován přesně na průměr 450 mm, vyznačte vnitřní hranu rámu o průměru 340 mm (to znamená poloměr 170 mm) na rámovou desku pomocí motouzu.

Vnitřní hranu rámu opracujte horní frézkou. Přišroubujte desku rámu doprostřed zbytkové desky o rozměrech asi 550 x 550 mm.

Na jedné straně zbytkové desky vyznačte celý rám s vnitřní a vnější hranou, na druhé straně pouze vnější hranu rámu – znovu pomocí motouzu kolem středu desky. Připevněte desku rámu s označenou vnitřní hranou nahoru ke zbytkové desce.

Akumulátorovým šroubovákem nyní zespodu přišroubujte desku rámu druhou stranou zbytkové desky, tak nebudou později vidět otvory pro šrouby na horní straně rámu. Vložte šrouby na vnější straně do vyznačené plochy rámu tak, aby během frézování nedošlo ke kontaktu s frézovací hlavou. Také vnitřní díl rámu musí být přišroubován, protože frézovací kruh je nastaven v jeho středu, a proto musí být na konci posledního frézovacího procesu upevněn.

Jakmile je všechno upevněno šrouby, opracujte vnitřní díl na frézovacím kruhu horní frézkou s drážkovací frézou. Nefrézujte v jednom kroku, ale v několika, vždy o hloubce asi 4 mm. Jakmile je vše dokončeno, odšroubujte hotový rám ze zbytkové desky.

6

Montáž rámu na desku stolu

6 - Montáž rámu na desku stolu
Montáž rámu na desku stolu Montáž rámu na desku stolu

Vrtačkou a vrtákem 3,5 mm na dřevo vyvrtejte zespodu šest otvorů ve vzdálenosti 20 mm od spodní hrany stolu a zapusťte je. Nyní položte a srovnejte rám na desce stolu a upevněte ho v této poloze pomocí svorek (také zde nezapomeňte na podklady!). Skrz předvrtané otvory přimontujte rám pomocí akumulátorového šroubováku a šroubů 4 x 35 mm.

7

Broušení dřevěných povrchů

7 - Broušení dřevěných povrchů
Broušení dřevěných povrchů Broušení dřevěných povrchů

Nejdříve srazte všechny hrany brusným papírem 120 nebo 180 pod úhlem 45°, aby vzniklo malé sražení. Viditelné plochy bruste stále ve směru letokruhů, nejdříve brusným papírem hrubším (180), pak jemnějším (až 240).

Poté se plochy pomocí houby navlhčí vodou, tedy se otřou za vlhka. Během sušení se vytvoří jednotlivá vlákna dřeva, která potom pomalu odstraníte brusným papírem 180. Pak je dřevo připraveno k ošetření povrchu. Malý tip: Dbejte na to, aby brusný papír nebyl příliš tupý, aby se vlákna dřeva odřízla a nejen stlačila.

8

Povrchová úprava

8 - Povrchová úprava
Povrchová úprava

Nejdříve si pečlivě přečtěte pracovní a bezpečnostní pokyny výrobce vosku. Pracujte v dobře větraném prostoru a nekuřte, nejezte a nepijte.

Naneste dostatečné množství vosku na dřevo systémem pro jemný nástřik a přebytečný vosk otřete hadrem. Dodržujte dobu schnutí uváděnou výrobcem vosku.

Pokud chcete nanést druhou vrstvu vosku, proveďte broušení brusným papírem 240. I tentokrát bruste stále ve směru letokruhů. Pak opakujte nanesení další vrstvy způsobem popsaným v předchozím odstavci. Po uschnutí povrch vykartáčujte měkkým kartáčem do třpytivého lesku.

Bezpečnostní pokyn

Nechte rozložené hadry s voskem uschnout v dobře větraném prostoru. Zmačkané hadry se mohou během sušení vznítit!

9

Hotovo!

9 - Hotovo!
Hotovo!Právní upozornění

Společnost Bosch neodpovídá za úplnost a správnost uložených návodů. Společnost Bosch dále upozorňuje na to, že použití těchto návodů je na vlastní riziko. Proveďte prosím pro svou bezpečnost veškerá potřebná preventivní opatření.


 

Aplikační poradenství

Při dotazech na naše produkty a aplikace

:420 261 300 484

Po - Pá: 8:00–16:30


Vyhledávání prodejců

 
 
 
CZ
Poznamenat si
Poznamenáno
Koupit nyní
Resetovat filtr
Zobrazit filtr
Skrýt filtr
Děkujeme za Vaše hodnocení
Děkujeme za Vaše hodnocení
Zobrazit další projekty
Skrýt další projekty
Skrýt varianty zboží
Zobrazit varianty zboží
Zavřít tip k použití
Otevřít tip k použití
Přečíst zprávu o zkušenostech
Zavřít zprávu o zkušenostech
Skrýt podrobný seznam materiálu
Zobrazit podrobný seznam materiálu
Srovnávací seznam
Výrobky
Výrobek
Zobrazit další doporučení
Skrýt další doporučení