Cvičná branková stěna přesná trefa

 
Přesná trefa!
Cvičná branková stěna

Střílení na branku bude od teď nejen ve sportovním zpravodajství, ale také u vás na zahradě.

Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
Napište vlastní hodnocení
0 Hodnocení
Děkujeme za Vaše hodnocení Tuto funkci lze používat pouze s povolenými cookies.
0 Hodnocení

Stupeň obtížnosti

Náklady

Potřebný čas

Cvičná branková stěna už je pro fotbalové nadšence klasikou. Předvedeme vám model ze stabilních lepených dřevěných desek Multiplex, bříza, který se dá rozložit a úsporně uložit třeba v garáži nebo ve sklepě.

Následující montážní návod je určen pro lepené dřevěné desky Multiplex, bříza, o tloušťce 21 mm. Pokud byste chtěli použít jiné materiály nebo tloušťky, musíte odpovídajícím způsobem přizpůsobit kusovník.

Aby bylo možné s celkem pořádně velkou a těžkou cvičnou brankovou stěnou ručně manipulovat, sestavili jsme ji ze dvou polovin. Ty jsou spolu vzájemně spojeny deskovou spojkou přišroubovanou na zadní straně.

Také obě části podstavce jsou odnimatelné. Každá část podstavce sestává ze dvou napříč postavených patek dole, spojovací lišty nad nimi a dvou, na lištu nasazených patních trámků. Mezi patní trámky je pak vsazena cvičná branková stěna. Cvičná branková stěna tlačí vlastní hmotností na oba spoje podstavce a je tak pevně svírána mezi patními trámky. Tento tlak se ještě zesílí tahem napínacích lan.

 • Easy
  Nářadí Easy
  Když hledáte jednoduchost.
 • Universal
  Nářadí Universal
  Všestrannost přináší více.
 • Advanced
  Nářadí Advanced
  Když hledáte to nejlepší.

Potřebné elektrické nářadí:

Pomůcky:

 • Sada vrtáků do dřeva (6 nebo 8 mm pro hloubku vrtání 100 mm)
 • Brusný papír, zrnitost 120–180
 • Lepicí páska
 • Skládací metr, měkká tužka, guma, ořezávátko
 • Dvě šroubové svěrky
 • Pila na kov
 • Fréza
 • Stranový klíč
 • Krycí fólie
 • Podkládací dřevěné hranoly cca 2 000 x 50 x 60 mm
 • Karton cca 1 000 x 1 000 mm jako šablona
 • Lištový odřezek cca 550 x 40 x 21 mm jako kružidlo

Potřebný materiál:

 • Vícevrstvá překližka, bříza
 • Smrkový hranol
 • Matice s okem, závitová tyč, matice, podložka
 • Ocelové lanko, lanová svorka, napínák
 • Zápustné šrouby
 • lak na povrch

Zobrazit podrobný seznam materiálu

Pol.

Ks

Název

Délka

Šířka

Tloušťka

Materiál

0

2

deska cvičné brankové stěny

1.530

1.125 mm

21 mm

Vícevrstvá překližka bříza

1

2

Rám boční

1.530 mm

60 mm

21 mm

Vícevrstvá překližka bříza

2

2

Rám horní

1.150 mm

60 mm

21 mm

Vícevrstvá překližka bříza

3

1

spojovací deska

1.500 mm

300 mm

21 mm

Vícevrstvá překližka bříza

4

2

spojovací lišty

920 mm

60 mm

21 mm

Vícevrstvá překližka bříza

5

4

Základové desky

300 mm

60 mm

21 mm

Vícevrstvá překližka bříza

6

4

Výztuha patek

450 mm

80 mm

80 mm

80 mm

7

8

Matice s okem

9 mm

8

1

Závitová tyč

6 mm

9

4

Matice

6 mm

10

4

Kotouče

6 mm

11

8

Ocelové lanko

800 mm

5 mm

12

8

Lanové svorky

1.200 mm

13

4

Napínák

14

cca 42

Zápustné šrouby, 4,5 x 60 mm

15

cca 18

Zápustné šrouby, 4 x 40 mm

16

cca 1,5 l

Lak na povrch

1

Vyříznutí otvorů v cvičné brankové stěně a uříznutí lakovací šablony

1 - Vyříznutí otvorů v cvičné brankové stěně a uříznutí lakovací šablony
Vyříznutí otvorů v cvičné brankové stěně a uříznutí lakovací šablony

Pozice středů brankových otvorů najdete na konstrukčním výkresu. Když jsou desky brankové stěny přiříznuté na míru, vyznačte na nich středy brankových otvorů.

Kružidlo k vykreslení otvorů si zhotovíte z odřezku lišty (rozměry, viz soupiska materiálu): Na jednom konci lišty zašroubujte v její ose vrut se zapuštěnou hlavou, který bude sloužit jako zapichovací hrot kružidla. Ve vzdálenosti 225 mm od něj (to je poloměr otvoru) vyvrtejte do lišty otvor o průměru vaší tužky – a kružidlo je hotovo! Zabodněte hrot kružidla do středového bodu otvoru a pomocí zastrčené tužky narýsujte kruh. U druhé desky postupujte obdobně.

Abyste mohli brankový otvor kmitací pilou vyříznout, potřebujete do desky udělat malý otvor pro zavedení pilového plátku. Vrtačkou s 10 mm vrtákem do dřeva jej vyvrtejte uvnitř kruhu otvor těsně u tužkou nakreslené kružnice. Kmitací pilou teď můžete zevnitř řezat přesně podle čáry, dokud vyříznutá kruhová deska nevypadne. Stejný postup zopakujte u druhé desky.

Kružidlem můžete zhotovit i lepenkovou lakovací šablonu pro nastříkání bílého okraje brankového otvoru. Svým průměrem 650 mm však bude tento kruh o trochu větší. Vyneste tedy na lištu kružidla druhý poloměr 325 mm a tam do ní vyvrtejte druhý otvor na tužku. Výše popsaným způsobem nakreslete kružnici na lepenku a tapetovacím nožem z ní pečlivě vyřízněte otvor.

2

Montáž kování pro kotvicí lana

2 - Montáž kování pro kotvicí lana
Montáž kování pro kotvicí lana

Ze závitové tyče odřízněte pilou na kov dva ks à 40 mm a čtyři ks à 120 mm. 40 mm ks se matice s očkem upevní k deskám brankové stěny, 120 mm ks se upevní k podstavcům.

K upevnění matice s očkem vyvrtejte 6 mm vrtákem do dřeva do každé desky brankové stěny jeden otvor podle rozměrového výkresu. Do něj se upevní matice s očkem pro uchycení kotvicích ocelových lanek.

Otvory vyvrtanými do desek brankové stěny prostrčte krátké závitové tyče a z obou stran na ně našroubujte matice s očkem.

Tip k odstranění otřepů

Při řezání pilou na kov vzniká na řezu malý otřep, o nějž se nejen lze poranit, ale jenž také může znesnadnit následné našroubování matic. Před řezáním tyče našroubujte matici až za označené místo řezu. Po skončení řezání matici znovu odšroubujte. Přitom se otřep čistě odstraní.

3

Přišroubování spojovací desky

3 - Přišroubování spojovací desky
Přišroubování spojovací desky

Spojovací deska drží na zadní straně obě desky cvičné brankové stěny pohromadě. S jednou z desek cvičné brankové stěny je sešroubována napevno. S druhou deskou cvičné brankové stěny se spojuje teprve po nastříkání barvy, příp. při montáži stěny.

Provrtejte spojovací desku 4,5 mm vrtákem do dřeva a přišroubujte ji devíti zápustnými šrouby 4 x 40 mm na jednu desku brankové stěny.

4

Sestavení podstavců

4 - Sestavení podstavců
Sestavení podstavců

Patní trámky položte nejdřív horní stranou dolů na pracovní plochu. Tip: mezi patní trámky vložte odřezek o šířce tloušťky desky brankové stěny. Zajistíte tak, aby se mezi ně branková stěna přesně vešla. Nyní na ně rovně položte spojovací lištu a ke každému trámku ji přišroubujte 2 vruty (4,5 x 60 mm). Následně pak na koncích spojovací lišty přišroubujte patky, každou 4 vruty. Nezapomeňte si přitom šroubovací místa předvrtat.

Následuje upevnění matic s očkem na podstavec. K tomu provrtejte patní trámky se spojovací lištou vrtákem o průměru 8 nebo 10 mm. Dbejte přitom na to, aby byl vrták dost dlouhý.

Našroubujte na jeden konec dlouhých závitových tyčí po matici, nasuňte podložku a zespoda prostrčte právě vyvrtaným otvorem. Přidržte matici stranovým klíčem a na horní konec přišroubujte matici s očkem.

5

Příprava rámových lišt

5 - Příprava rámových lišt
Příprava rámových lišt

Podélné rámové lišty mají pět upevňovacích otvorů, příčné rámové lišty čtyři. Lišty předvrtejte 4,5 mm vrtákem do dřeva a na vnější straně rámových lišt otvory zahlubte pro zapuštění. S deskami cvičné brankové stěny rámové lišty sešroubujte až po povrchové úpravě.

6

Broušení dřevěného povrchu

6 - Broušení dřevěného povrchu
Broušení dřevěného povrchu

Protože desky cvičné brankové stěny a podstavec mají různou barvu, měli byste se tomu věnovat ještě před smontováním, jinak budete muset před nástřikem stěnu znovu demontovat.

Nejdříve srazte všechny hrany brusným papírem 120 nebo 180 pod úhlem 45°, aby vzniklo malé sražení. Lícové plochy bruste bruskou vždy ve směru letokruhů, rovněž brusným papírem 120 nebo 180.

7

Lakování

7 - Lakování
Lakování

Nalakování nemá jen dekorativní účel, chrání také cvičnou brankovou stěnu před vlivy prostředí. I když použijete speciální lak pro venkovní prostředí a používáte zvlášť robustní lepené dřevěné desky Multiplex, neměli byste vystavovat cvičnou brankovou stěnu bez ochrany větru a rozmarům počasí.

Začněte deskami brankové stěny. S ohledem na jejich velké rozměry byste měli pracovat na předem pečlivě zakryté podlaze. Desky nepokládejte přímo na podlahu - podložte je hranoly. Z bezpečnostních důvodů pracujte, prosím, vždy s ochranou rouškou, ochrannými brýlemi a rukavicemi.

Nejsnadněji a nejrychleji lze laky pro vnější použití nanášet pomocí systému pro jemný nástřik.

Namíchejte lak podle údajů výrobce a směsí naplňte nádržku na barvu systému pro jemný nástřik. Na zkušební desce nastavte stříkací paprsek trysky a množství laku pomocí regulačního kolečka. Podle směru stříkání nastavte stříkací paprsek vodorovně, příp. svisle na plochách a kuželově na hranách.

Nyní naneste tenkou vrstvu barvy. Stříkejte v rovnoběžných, asi o čtyři centimetry se překrývajících pruzích, dokud celý povrch desky není stejnoměrně zbarven. Pro stejnoměrný nástřik doporučujeme křížovou orientaci pruhů. Nastříkání laku zopakujte u druhé desky a později, po zaschnutí, ještě jednou na zadních stranách. U rámových dílců a podstavců postupujte obdobně.

Teď už jen chybí bílé okraje brankových otvorů. Pro tento bílý nástřik přilepte předem zhotovené papírové šablony lepicí páskou na (plně zaschnuté!) nalakované desky cvičné brankové stěny. Abyste dostali čisté mezikruží, dbejte při nástřiku bezpodmínečně na to, aby se žádná barva nedostala pod lepenku. Když všechna barva plně zaschne, můžete opět smontovat podstavce, namontovat matice s očkem a následně našroubovat rámové lišty.

8

Postavení cvičné brankové stěny

8 - Postavení cvičné brankové stěny
Postavení cvičné brankové stěny Postavení cvičné brankové stěny Postavení cvičné brankové stěny

Protáhněte konec ocelového lanka očkem matice v podstavci a zajistěte jej lanovou svorkou. Druhý konec připojte stejným způsobem na napínák. Postup opakujte, až ve všech čtyřech očkách matic na obou stranách jsou navlečena lanka s napínáky.

Postavte desky cvičné brankové stěny mezi patní trámky podstavců. Zavěste napínáky do oček matic na deskách a lanka lehce napněte. Když obě desky stojí, sešroubujte je na zadní straně spojovací deskou. Použijte k tomu zbývajících devět vrutů se zapuštěnou hlavou 4 x 40 mm (měli byste mít již také předvrtanou i druhou stranu spojovací desky!). Nakonec příp. můžete cvičnou brankovou stěnu ještě více napínáky vypnout.

Naše konstrukce je velmi stabilní i sama o sobě. Chcete-li ji ovšem zajistit proti převrhnutí ještě lépe, měli byste ji ukotvit i do země.

9

Hotovo!

9 - Hotovo!
Hotovo!



Právní upozornění

Společnost Bosch neodpovídá za úplnost a správnost uložených návodů. Společnost Bosch dále upozorňuje na to, že použití těchto návodů je na vlastní riziko. Proveďte prosím pro svou bezpečnost veškerá potřebná preventivní opatření.


 

Aplikační poradenství

Při dotazech na naše produkty a aplikace

:420 261 300 484

Po - Pá: 8:00–16:30


Vyhledávání prodejců

 
 
 
CZ
Poznamenat si
Poznamenáno
Koupit nyní
Resetovat filtr
Zobrazit filtr
Skrýt filtr
Děkujeme za Vaše hodnocení
Děkujeme za Vaše hodnocení
Zobrazit další projekty
Skrýt další projekty
Skrýt varianty zboží
Zobrazit varianty zboží
Zavřít tip k použití
Otevřít tip k použití
Přečíst zprávu o zkušenostech
Zavřít zprávu o zkušenostech
Skrýt podrobný seznam materiálu
Zobrazit podrobný seznam materiálu
Srovnávací seznam
Výrobky
Výrobek
Zobrazit další doporučení
Skrýt další doporučení