Най-красивата отвертка IXO на всички времена.

Малка отвертка.
Голям юбилей.

От 15 години универсалният спътник за всеки проект. Практичната акумулаторна отвертка IXO на Bosch. Сега с лимитиран вариант Gold&Black.

&nsbp;
Най-красивата отвертка IXO на всички времена.
Най-красивата отвертка IXO на всички времена.
Най-красивата отвертка IXO на всички времена.
Най-красивата отвертка IXO на всички времена.
Най-красивата отвертка IXO на всички времена.
&nsbp;
IXO история.
Споделяне на тази страница.
&nsbp;
 
BG
Запомнете
Отбелязан
Купете сега
Нулиране на филтъра
Показване на филтъра
Без филтър
Благодарим за Вашата оценка
Благодарим за Вашата оценка
Показване на други проекти
Скриване на други проекти
Скриване на варианти на артикула
Показване на варианти на артикула
Затваряне на съвет за приложение
Отваряне на съвет за приложение
Прочитане на доклад за придобит опит
Затваряне на доклад за придобит опит
Скриване на подробен списък с материалите
Показване на подробен списък с материали
Още
Продукти
Продукт
Показване на други препоръки
Скриване на други препоръки