Често задавани въпроси

 
Филтриране на често задавани въпроси
Търсене на ключова дума
Специалност

Ръководства за проект 1 - 15 от 81

  • Какви електроинструменти има?
   • Електроинструментите могат да се класифицират според тяхната област на приложение в следните основни типове:

    • пробиващи инструменти
    • завинтващи инструменти
    • режещи инструменти
    • фрезоващи инструменти
    • рендосващи инструменти
    • шлифоващи инструменти
    • срязващи и щанцоващи инструменти
    • ударни инструменти
    • монтажни инструменти

    Наред с тях има и електроинструменти за специални приложения и смесени типове.

  • На какви принципи работят електроинструментите?
   • Електроинструментите работят на следните основни принципи:

    • ротация
    • вибрация
    • възвратно-постъпателно движение
    • удар
    • топлина

    Основните принципи се прилагат поотделно или в комбинации.

  • Какво е V (волт)?
   • Волт (V) е единица за измерване на електрическо напрежение.

  • Какво е W (ват)?
   • Ват (W) е единица за измерване на (електрическа) мощност.

  • Какво е най-важното за успешен процес на пробиване?
   • Трябва да се знаят свойствата на материала подлежащ на обработване.

  • Може ли всички материали да се пробиват с еднакви обороти?
   •  
    Bosch | Електроинструменти Bosch за домашния майстор

    Не. Трябва да се ориентирате според свойствата на материала.

    Колкото по-мек материал, толкова по-високи обороти. Колкото по-твърд материал, толкова по-ниски обороти.

    Тъй като сред материалите има много различни степени на твърдост, трябва да се пробива винаги с подходящите обороти, подбрани в зависимост от материали и диаметъра на свредлото.

    В специализираната литература има събрани много подробни таблици за приложение. Посочените тук в нашата таблица обороти трябва да се разглеждат като ориентировъчни стойности за улеснение, с които се постигат добри резултати при използването на машини с ръчно водене.

    При специални свредла и боркорони важат отчасти други обороти. Тук най-добре можете да се ориентирате по посочените стойности върху опаковката или в ръководство за експлоатация.Ако оборотите на използваната бормашина не могат да се определят точно, тогава трябва да се прилага най-близката стойност.

  • Какви опасности съществуват при пробиването?
   • Работещят с бормашини е застрашен на първо място от възможни обратни удари. Обратни удари възникват при повишено предаване на въртящ момент на бормашината поради увеличаващото се триене на свредлото в отвора при

    • дълбоки отвори
    • отвори с голям диаметър
    • блокиране на свредлото в отвора или при излизане от детайла

    При блокирането на свредлото, а с него и на електроинструмента, могат да се появят особено силни, опасни обратни удари.

  • Как се избягват обратните удари (обратните въртящи моменти) при пробиване?
   • Възможните при пробиването обратни удари могат да се предотвратят, както следва: Използване на изправни и остри свредла. Повредени или затъпени свредла имат значително по-голямо триене и са склонни много лесно към заклинване или блокиране.

    При дълбоки отвори трябва да се улесни отстраняването на стружките чрез редовно обратно изтегляне на свредлото. Така триенето на свредлото, а с него и опасността от заклинване, се намалява.

    При отвори с голям диаметър трябва да се изберат подходящите обороти и да се фиксира детайла.

    Принципно при отвори с диаметър по-голям от 6 mm в метал трябва да се извършва предварително пробиване. Чрез тази мярка е необходима по-малка сила на притискане. Това е особено полезно при пробиване на тънки ламарини, тъй като при излизане на свредлото от детайла силата на подаване може да се дозира по-осезаемо, чрез което се предотвратява закачване на режещия ръб на свредлото. Като основно правило за предварително пробиване се избира свредло, чийто диаметър отговаря на широчината на напречния режещ ръб на голямото свредло.

    Обратните удари се овладяват чрез сигурно водене на машината. За тази цел е необходимо да държите бормашината с две ръце и да я водите. При бормашини, за които е предвидена допълнителна ръкохватка, тя трябва и да се използва.

  • Какви са решаващите разлики между ударна бормашина и бормашина?
   • При бормашината шпинделът е фиксиран в лагерите. Това води до голяма точност на въртеливото движение. Оборотите са оптимизирани по отношение на пробиването в метал. При ударната бормашина шпинделът на бормашината е разположен подвижно в лагерите. Точността на въртеливото движение не е така добре обусловена от системата като при обикновените бормашини. В повечето случаи оборотите са по-високи от тези на бормашините, тъй като се пробиват и скални материали, където е необходима висока честота на ударите.

  • На какво трябва да се обръща специално внимание при работата с винтоверти?
   • При здраво затягане и разхлабване на винтове може да има реакции на инструмента, чрез които работещият може да е изложен на опасност. Причините са

    • обратни удари
    • изплъзващи се битове
    • шум

  • Как да се предпазите от обратни удари?
   • Недопустими и опасни обратни удари могат да се предотвратят чрез следните мерки:

    • правилен избор на инструмента за завинтване
    • правилна настройка на инструмента за завинтване, напр. въртящия момент или дълбочинния ограничител в съответствие с препоръките на производителя

  • Как да се предпазите от изплъзващи се битове?
   • Най-честите причини за изплъзващи се битове са:

    • размерът на бита не отговаря на винта
    • битът е поставен накриво спрямо винта
    • изкривяване по време на процеса на завинтване
    • много малко притискане

    Не е трудно да се познае, че във всеки от тези случаи има грешки при използването.

    Последиците от изплъзващите се битове са:

    • опасност от нараняване на потребителя
    • повреда на детайла
    • повреда на винта
    • повреда на бита

    Както виждате: Струва си да се избягват тези често появяващи се грешки при използването.

  • Какви принципни случаи на винтови съединения има?
   • Почти всички случаи на завинтване могат да се сведат до 2 основни форми – тежък случай на завинтване и лек случай на завинтване.

    • Като тежък случай на завинтване се окачествяват всички приложения, при които директно под винта се намира твърд материал (обикновено метал).
    • Като лек случай на завинтване се окачествяват всички приложения, при които директно под винта се намира податлив (мек) материал (обикновено дърво), респ. винтът се завинтва в податлив материал.

  • Какви типове винтове има?
   • Има така наречените машинни винтове и така наречените винтове за дърво. В тези два основни типа има варианти за различни строителни материали и специални случаи на завинтване. Те се различават един от друг по своята форма и вида на резбата.

  • Какви видове винтоверти има?
   • По принцип се различават:

    • винтоверт с дълбочинен ограничител
    • винтоверт със съединител ограничаващ въртящия момент
    • винтоверт с функция ударно-пробиване

  • Какви начини на шлифоване има?
   • Шлифоването на повърхности се нарича повърхностно шлифоване, рязането на материали се нарича рязане чрез шлифоване или дълбоко шлифоване.

  • Кой материал може да се шлифова?
   • Почти всички твърди материали могат да се шлифоват. Само определени типове материали като еластомери не могат или се шлифоват само с големи технически усилия.

  • За какъв материал и какви форми на детайла са подходящи вибрационни шлифовъчни машини?
   • Възможността за използване се съобразява с използвания шлифовъчен материал и е универсална. Преди всичко вибрационни шлифовъчни машини се използват за обработване на дърво, дървени материали и лакирани повърхности. По-малко подходящи са за метали и скални материали, тъй като при тях производителността при снемане на материал е много малка.

    Изключително подходящи са вибрационни шлифовъчни машини за равни повърхности. При остри ъгли и ръбове, както изпъкнали или вдлъбнати сводести повърхности поради равната и твърда шлифовъчна плоча съществува опасността от дълбоко врязване в отделни точки. При това може да се повреди и шлифовъчната плоча.

  • Какви шлифовъчни инструменти има и как да открия подходящия уред?
   •  
    Bosch | Електроинструменти Bosch за домашния майстор

    Типичните шлифовъчни инструменти за обработване на големи повърхнини са вибрационна шлифовъчна машина, ексцентрикова шлифовъчна машина, ъглошлайф и лентова шлифовъчна машина.

  • За какъв материал и какви форми на детайла са подходящи ъглошлайфи?
   • Възможността за използване се съобразява с използвания шлифовъчен материал и е универсална. Преди всичко ъглошлайфи се използват за шлифоване на метал и скални материали. Поради високите периферни скорости в мястото на шлифоване се наблюдава отделяне на много топлина. Затова ъглошлайфите са по-малко подходящи за дървени материали и пластмаси.

    Могат да се обработват почти всички форми на детайли. За детайли, които трябва да получат абсолютно равна повърхност, ъглошлайфите са по-малко подходящи, тъй като поради високата производителност при снемане на материал при грешки възникват нежелано дълбоки следи от шлифоването.

  • Кои са най-важните принципи за охрана на труда при шлифоване?
    • Спазвайте предвидените от производителя области на приложение
    • Използвайте само предвидените от производителя шлифовъчни материали
    • Използвайте възможно най-добрия метод на прахоулавяне
    • Носете защитни очила
    • Използвайте защита за дихателните пътища
    • Използвайте антифони

  • На какво трябва да се обръща внимание при рязане с трион и как се предотвратяват опасности?
   • При режещите електроинструменти на първо място е опасността от нараняване с режещия нож на триона – както при неработеща, така и при работеща машина. Успоредно с това съществува опасността от обратни удари на машината при грешки при работа. Трябва да се използват само ножове за трион в изправно състояние. Ножовете за трион трябва да са подходящи и разрешени за съответния трион. Затъпени или повредени ножове за трион може да доведат до заклинване и блокиране на машината. Наранявания от ножа за трион могат да се избегнат чрез следните мерки:

    • Никога не сваляйте защитните кожуси, не фиксирайте в отворено положение или не манипулирайте по някакъв начин.
    • Обслужвайте машината с две ръце, при това дръжте в предвидените зони на хващане.
    • При верижни триони поставете след употреба калъф.
    • При всички други триони (освен циркуляри) след работа изваждайте ножа от триона.

    Фиксирайте регулиращи се предпазни средства като разхлабващ клин в съответствие с предписанието.

    При работа трионът трябва да се води безопасно и стабилно. При това силата на подаване трябва да се подбере така, че да не се стигне до заклинване или блокиране на триона. При това биха могли да настъпят обратни удари.

  • Кои материали могат да се обработват с електрически триони с ръчно водене?
   • С изключение на определени минерални материали и стъкло почти всички материали могат да се обработят с електрически триони с ръчно водене.

  • За какво са подходящи ръчните циркуляри?
   • Ръчните циркуляри са подходящи според използвания диск за рязане принципно за всички материали, които могат да се режат.

    Основната област на приложение на циркуляра е бързото и точно обрязване и разкрояване на плоски конструктивни елементи посредством право рязане. Дълбочини на рязане над 100 mm се използват в дърводелството, във всеки случай работата на такива големи ръчни циркуляри не е съвсем безопасна поради силните обратни удари в случай на заклинване на диска за рязане.

  • За какво са подходящи тандем-трионите?
   • Обусловено от принципа на действие с тандем-трион не се режат метали:

    Металните стружки, които попадат между ножовете на триона и във водача на меча, поради фрикционното заваряване биха блокирали ножовете на триона. Пластмаси могат да се режат с трион с ограничение: стружките и прахът от пенопласти, особено на базата на стирол (напр. стиропор), се загряват от триенето между ножовете на триона и водача. След охлаждане те блокират ножовете на триона чрез ефекта на разтапяне на лепилото. Със снабдените с твърдосплавни зъби ножове на триона са подходящи и за рязане на меки и порести скални материали, като газобетон и меки кухи тухли. Ножовете на триона могат да се сменят без инструменти.

    Тандем-трионът е предвиден на първо място за обработването на дърво в предприятие за дървени конструкции. Напречно се режат греди и шипови съединения. Също така често тандем-трионът се използва при груб строеж за обработката на конструктивни елементи от газобетон.

  • Какви видове триони има и как да открия подходящия уред?
   •  
    Bosch | Електроинструменти Bosch за домашния майстор

    Основните типове са:

    • възвратно-постъпателно рязане с трион (напр. прободен трион)
    • ротационно рязане с трион (напр. циркуляр)
    • циркулационно рязане (напр. верижен трион)

  • За какво са подходящи верижните триони?
   • Верижни триони с ръчно водене се използват за само за обработката на дърво. Те служат на бързото напречно отрязване и рязане чрез потапяне на греди и бичмета, както и на свежо („зелено“) дърво в градината и горското стопанство.

  • За какво са подходящи саблените триони?
   • Саблените триони са подходящи според използвания нож за трион принципно за всички материали, които могат да се режат.

    Типичното приложение на сабления трион е в областта на инсталациите и санитарията, в автомобилостроенето, металните конструкции и рециклирането на палети.

  • Какво е особено важно преди първото използване на акумулатор или акумулаторен инструмент?
   • Ръководство за работа трябва непременно да се прочете, тъй като акумулаторната техника е подложена на бърза промяна в технологиите, която понякога налага нов начин на приложение и обслужване.

  • Какво означава саморазреждане?
   • Саморазреждане означава, че акумулаторът пасивно отдава от само себе си енергия при съхранение на склад. След известно време акумулаторът трябва да се зареди, за да може градинският уред да работи. При досегашната никелова технология саморазреждането възлиза прибл. на 25 % на месец, при литиево-йонната – на по-малко от 2 %. Следователно литиево-йонните акумулатори са готови за работа дори след по-дълго съхранение на склад.

  • Какво означава Memory-ефект?
   • Memory-ефектът се получава при NiCd-акумулатори, когато не се разреждат напълно. Ако остане неразреден напълно, акумулаторът „запомня“ до какво ниво е бил разреден. С това неразредената част не е повече на разположение при производството на енергия. При литиево-йонните акумулатори този Memory-ефект не се появява.

  • Как се съхраняват на склад правилно литиево-йонните акумулатори?
   • По принцип литиево-йонните акумулатори трябва да се съхраняват при стайна температура. Съхранението при по-висока температура обаче намалява експлоатационната продължителност на акумулатора. При температури над 55 °C литиево-йонните акумулатори могат да се разрушат, а при температури под –15 °C могат да се разредят дълбоко. Литиево-йонните акумулатори не трябва да се зареждат напълно преди съхранение на склад. Активността на напълно заредената клетка е по-висока от тази на частично заредената, което причинява по-бързо стареене на клетката.

  • Могат ли литиево-йонните акумулатори да експлодират?
   • Марковите акумулатори – особено в градинските уреди на Bosch – са обезопасени чрез различни защитни механизми. Експлозия е почти изключена. Въпреки това е важно да се избягва късо съединение, както и механични повреди на корпуса.

  • Как се унищожават изтощени акумулаторни батерии?
   • Връщат се на дистрибутора на електроинструменти. Той ги събира и ги предава на производителя на електроинструмента. Той дава нареждане за компетентно рециклиране.

  • На какво трябва да се обръща внимание при рязане с трион и как се предотвратяват опасности?
   • При оберфрези съществува на първо място опасност от нараняване с острия инструмент за фрезоване, и то както при неработеща, така също и при работеща машина. Обусловено от принципа им на работа фрезите работят с много високи обороти. При неправилно обслужване може да се стигне до обратни удари на машината. Може да се използват само остри фрезери в изправно състояние. Фрезерите трябва да са подходящи и разрешени за съответната оберфреза. Затъпени или повредени фрезери могат да доведат до силни вибрации, обратни удари на машината и счупване на фрезера. Наранявания от фрезера могат да се избегнат чрез следните мерки:

    • Обслужвайте машината с две ръце, при това дръжте в предвидените зони на хващане.
    • След работа изваждайте фрезера от оберфрезата.

    При обрязване на ръбове посоката на подаване трябва винаги да е насочена срещу посоката на въртене на фрезера (насрещно фрезоване). При фрезоване по посоката на въртене на фрезера (попътно фрезоване) машината не може да се води повече сигурно, особено при малко по-големи дебелини на стружките. От силните отклоняващи движения на машината може да се загуби контрола над оберфрезата, поради което възниква много голяма опасност от злополука. При работа оберфрезата трябва да се води безопасно и стабилно.

    При това силата на подаване трябва да се избере така, че да не се стигне до силно спадане на оборотите на машината и с него до вибрации.

  • Какви електроинструменти се използват за фрезоване?
   • Електроинструментите за фрезоване с ръчно водене се наричат със събирателния термин оберфрези. Понятието „оберфреза“ описва, че фрезата при работа се намира над детайла.

    Оберфрезите се различават една от друга по цел на приложение и консумирана мощност. Обикновено са:

    • мултифункционални уреди
    • фрези за кантове
    • оберфрези

  • Какви материали се обработват с оберфрезата?
   • Общо всички материали, особено дървени материали, могат да се обработват. Металите обаче могат да се обработват само с тежки, стационарни машини за фрезоване. Само тънки алуминиеви ламарини могат да се обработват и с оберфреза с ръчно водене.

  • На какво трябва да се обръща внимание при фрезоване на дървени материали?
   • Дървесините имат относително малка твърдост и могат добре да се обработват чрез рязане. При много високи температури на място, т.е., когато с фрезера много дълго оставате на едно място, възможно е да се запалят.

    Еластичността, специално при меките дървесини с дълги влакна, известно заклинващо действие се упражнява върху фрезера, която се превръща в допълнителна топлина отделяна при триене. Особено важно е при масивно дърво да спазвате посоката на влакната, ако искате да постигнете добри резултати от работата.

  • На какво трябва да се обръща внимание при рендосване и как се предотвратяват опасности?
   • Опасното място на електрическото ренде е въртящият се с високи обороти вал с ножове („вал на ренде“). Обусловено от инерционната маса валът на рендето се движи още известно време след изключване на рендето. Затова докато не спре напълно рендето не трябва да влиза в допир с потребителя или други предмети, като напр. работната маса.

    За да се избегнат опасности, рендето би трябвало да се оставя едва тогава, когато валът на рендето е спрял напълно. Най-благоприятно е да се използва тип ренде, който разполага с възможност за оставяне („предпазна пета“). Чрез това приспособление валът на рендето не може да се допира до подложката. Въпреки това трябва да се обръща внимание, че повърхността за оставяне трябва да е освободена от други предмети.

  • Какви материали могат да се рендосват?
   • Всички подаващи се на обработка чрез рязане материали могат да се рендосват. Електрически рендета с ръчно водене се използват почти само за обработването на дърво и дървени материали. Обработката на пластмаса е възможна, ако широчината на рендосване е малка (прибл. 20-50 mm, според типа пластмаса).

  • На какво трябва да се обръща внимание при рендосване на дървени материали?
   • В сравнение с други материал дървото е относително меко и затова отлично може да се обработва чрез сваляне на стружки. Като естествено „израсъл“ материал то е с влакнеста структура и от влиянията на растежа има неравномерно оформени места като например клони. Това трябва да се вземе предвид при използването на уреда, защото оказва влияние върху качеството на повърхността.

  • Какво трябва да се спазва при поставянето на рендето?
   • При поставянето на рендето силата на притискане трябва да е върху предната част на рендето, в противен случай се получава малка вдлъбнатина в зоната на поставяне.

  • Какво трябва да се спазва при отстраняването на рендето?
   • При поставянето на рендето силата на притискане трябва да е върху задната част на рендето, в противен случай се получава малка вдлъбнатина в зоната на поставяне.

  • В коя посока трябва да се рендосва?
   • Посоката на рендосване трябва да се избере по възможност така, че да не се рендосва срещу излизането на влакната, тъй като това може да понижи качеството на повърхността. Чрез леко наклонено поставяне на електрическо рендето може да се постигне „изтеглящо“ рязане, което полезно влияе върху качеството на повърхността (ножът за ренде прониква не напречно, а наклонено спрямо посоката на подаване в детайла).

  • Какви материали могат да се такероват?
   • Най-често само дърво и дървени материали могат да се такероват, ако дървото не е много твърдо. Естествените дървесини и шперплат са по-добри за такероване, тъй като влакната упражняват допълнителна сила на заклинване. Други дървени материали като дървесноталашитни плоскости могат да се такероват добре до известна степен само с насмолени скоби.

    Всички твърди материали, като например метали, скални материали, стъкло и твърди пластмаси не могат да се такероват.

  • Колко безопасни са такерите?
   • Такерите са изключително безопасни, когато се използват по предназначение. Те трябва да се задействат винаги върху детайла, никога не трябва да се „стреля“ без работа. Затова много такери са снабдени с механика за безопасност, която може да се задейства само тогава, когато такерът е поставен върху детайла.

  • Колко безопасни са пистолетите за лепене?
   • Пистолетите за лепене са електрически много безопасни, но естествено като всички електроуреди не трябва да остават във включено състояние без надзор. Чрез високата температура на топене 150…180 °C на лепилото естествено е необходимо внимание при употреба, за да се предотвратят изгаряния.

  • Какви материал могат да се залепват с пистолета за лепене?
   • Всички материали с попиващи или порести повърхности, които съответно са топлоустойчиви, могат да се залепят с пистолета за лепене. Типични материали са дърво, дървени материали, скални материали и влакнести материали като тъкан, кожа, картон и хартия.

    Не могат да се залепват всички материали с гладка, непопиваща повърхност като стъкло, метал и гладки пластмаси както и чувствителен към нагряване пластмаси като напр. полистиролна пяна. В случай на съмнение трябва да се направят проби за залепването.

  • Как се действа при боядисване?
   • Преди боядисване

    • Първо покрийте пода, както и всички мебели и отоплителни радиатори с фолио и фиксирайте фолиото по ръба с хартиена залепваща лента
    • допълнително облепете всички рамки на врати и прозорци, контактни кутии, ключове за осветлението, подови первази и т.н. с хартиена залепваща лента
    • Ако една стена трябва да се боядиса в различни цветове, можете да използвате хартиена залепваща лента като разделителна линия между цветовете

    По време на боядисването

    • Започнете с ъглите на помещението
    • След това боядисайте тавана и накрая останалите стени

    Ако боядисвате по този начин и сте далече от прозореца, т.е. боядисвате по посока на падане на светлината, оптически изчезват всички преходи от боя и Вие предотвратяване неприятни светлосенки.

  • Кога и какъв вид боя да се използва?
   • Изборът на вида на боята зависи от областта на приложение: Искате да лакирате Вашата мебел? Боядисвате ли стените си? Искате ли да предпазите Вашата тераса с лазурен лак от външни климатични влияния?

    Дисперсионни бои:

    Подходящи за боядисване на тавани и стени (на закрито). Те могат добре се задържат, изравняващо върху плоскости, гипскартон или циментови влакна, затварят пори върху стени с мазилка, както и бетон и се предпочитат пред нанасяне на боя върху тапети от рауфазер и щампован материал.

    Латексни бои:

    които в повечето случаи са пропускащи водна пара, но много здрави, устойчиви на протриване и нечувствителни към обичайните почистващ препарати. Те намират приложение преди всичко във влажни помещения като баня или перално помещение, както и в помещения с определени изисквания.

    Лазурни лакове:

    Цветни лакове или други бои с особено фино разпределено, леко пигментиране. Те намират приложение в случаите, когато структурата на основата трябва да се запази видима. Дървото се предпазва с лазурни лакове от външни климатични влияния, от UV-лъчение, отчасти от гъби и насекоми. С лазурни лакове дървените повърхности могат да постигнат еднакъв цвят. При бетон те предлагат възможността, да изравнят разликите в цвета на бетона.

    Лакове:

    В повечето случаи лаковете са лакобояджийски материали за нанасяне на покрития. След изсъхване резултатът от нанесеното покритие е качествен и визуално идеален, матов или блестящ филм върху повърхността. Те са устойчиви срещу химикали и се използват главно за нанасяне на покритие върху дърво, метал, пластмаса или минерален материал.

  • Може ли да се боядисват безцветно дървени детайли за работа на открито?
   • По принцип нито прозорци, дървени дъсчени обшивки, нито други дървени конструктивни елементи на открито не трябва да се обработват с безцветни лакове.

    Безцветните лакове и светлите лазурни лакове не осигуряват достатъчна UV- защита. Чрез UV-лъчението дървената повърхност се влошава поемането на бои и лакове от дървената повърхност, дървото се оцветява от само себе си от кафяво в сиво, боята се напуква и се отделя от дървото.

    Бели, покриващи слоеве боя предлагат в повечето случаи най-високата издръжливост. Върху дъсчени обшивки или огради достатъчно добре са се доказали лазурни лакове, съдържащи пигменти.

  • Какво е нивелир и за какво служи?
   • При нивелира става въпрос за измервателен инструмент за относително определяне на височината но обекти.

    Като прожектира лазерни линии на стената лазерният нивелир улеснява например точното окачване на картини, етажерки или окачени шкафове, както и прецизно взаимно разполагане.

  • На какво трябва да се обръща внимание при лазерни ролетки във вътрешни пространства?
   • Отсечката между измервателния уред и обекта трябва да е без препятствия. Иначе трябва да се мери покрай препятствията.

    Освен това може да се стигне до грешни измервания, ако дим или прах абсорбират или частично отразяват измервателния лъч.

  • Лазерното излъчване опасно ли е?
   • Използваните лазери в инструментите с измервателна техника на Bosch отговарят на клас на лазера 2, който е класифициран приблизително. Затова не се изискват специални предпазни мерки. Общовалидно е все пак, че лазерните лъчи, независимо от кой клас на защита, никога не трябва да се насочват директно в очите.

  • Какви са транспортните разходи за резервни части?
   • При поръчка чрез онлайн Shop общата сума за поръчка възлиза на 4,76 евро (вкл. ДДС).

    За поръчка чрез Service Contact Center, т.е. по телефона, чрез E-Mail, писмо или факс се начислява обща сума 7,14 евро (вкл. ДДС).

    При изпращане с наложен платеж допълнително се плаща такса от 2,50 евро.

  • Имам ли право на гаранция след ремонт?
   • След подлежащ на заплащане ремонт имате право на гаранция за 1 година.

  • Защо не мога да открия, респ. да избера една част от каталога за резервните части?
   • За това може да има 3 причини:

    1) Става въпрос за консуматив, а не за резервна част. Преглед на нашите консумативи ще откриете под заглавието Консумативиили директно при Вашия дистрибутор.

    2) Желаната част спада към конструктивна група. В такъв случай е възможно да се поръча само цялата конструктивна група.

    3) Желаната част не се предлага, респ. вече не може да достави. За да получите по-точна информация относно времето за доставка, свържете се моля с горещата линия на нашия сервиз.

  • Каква е разликата между резервна част и консуматив?
   • Резервните части са неразделни части на електроинструмента. Те принадлежат към неговото основно оборудване – без тях не е възможно той да работи. Резервни части например са: зъбни ремъци, винтове, скоби и комплекти въгленови четки.

    Консумативи са разширяващи функциите принадлежности или допълнителни приспособления, без които електроинструментът въпреки това може да работи напълно нормално. Консумативи например са ножове за трион, куфари, допълнителни ръкохватки, шкурки и свредла.

  • Колко ще струва вземането на инструмента?
   • Вземането на инструментите през гаранционния срок е безплатно. При ремонти след изтичане на гаранционния срок възникват еднократни транспортни разходи в размер на 7,14 евро (вкл. ДДС).

  • Колко струва калибрирането на моите инструменти?
   • Актуалните цени можете да видите в нашата брошура за сервиза за калибриране.

  • Как да постъпя, ако искам да върна обратно поръчана резервна част?
   • Ако при доставката на пратката с резервни части установите външни повреди по пакета, откажете приемането или покажете повредата на доставчика.

    Ако при разопаковане на стоката установите забележими дефекти по нея или сте поръчали грешна резервна част, ни информирайте възможно най-бързо (най-късно в рамките на 15 дни). Моля спазвайте и нашите условия за доставка.

    При връщане моля изискайте непременно Вашия документ за връщане като посочите номера на товарителницата при нас.

  • Унищожаването на стари инструменти, батерии и акумулатори безплатно ли е?
   • Да, унищожаването е безплатно. Батерии и акумулатори могат да се унищожават във всички контейнери на GRS (Общата система за връщане). Старите инструменти можете да предадете на Вашия дистрибутор.

  • Къде мога да занеса за ремонт моите инструменти?
   • Вашият повреден инструмент може да се изпрати директно в нашия сервизен център. Алтернативно съществува възможност да го предадете на дистрибутора или в магазина за строителни материали на място.

    При директно изпращане е важно, попълненият формуляр за поръчката за ремонт да се приложи към повредения инструмент, за да се извърши бърза обработка.

  • Колко време предварително трябва да възложа вземането?
   • Ако сте изпратили формуляра до 17 ч. на работния ден, вземането може да последва от следващия ден. Разбира се Вие можете да изберете и друг период за вземане.

  • Регистрирани ли са инструментите, както и батериите и акумулаторите на Bosch?
   • Както инструментите, така и батериите на Bosch са регистрирани. Номерът на WEEE (директивата за отпадъчно електрическо и електронно оборудване) е: DE-86520394.

    Регистрационният номер за батерии и акумулатори е 21001568.

  • Колко дълго продължава едно калибриране?
   • При Bosch сектор Електроинструменти можем да се възползваме от обширна логистична мрежа и оптимално организирани процеси в сервиза.

    Както при ремонта, също и за сервиза за калибриране, е в сила правилото, че потребителят получава инструмента най-късно след 5 дни.

  • Как трябва да опаковам моя инструмент?
   • По принцип Вашият инструмент би трябвало да е опакован така, че да не може да се повреди по време на транспорт. Ако за големи инструменти нямате подходяща опаковка, можете без притеснение да се свържете с нас по телефона. Ние ще Ви изпратим подходяща картонена опаковка.

    Допълнителна информация за опаковането моля прочетете в AGB (Общи търговски условия) на нашата фирма за логистични услуги GLS.

  • Има ли обща цена за ремонти?
   • Не, но ние процедираме както следва:

    В случай на гаранция ремонтът естествено е безплатен.

    След изтичане на гаранцията:

    Ако разходите за ремонт са по-малки от 50 % от цената на нов инструмент, ремонтирайте веднага. Във фактурата разходите за ремонт са прозрачно изброени в списък.

    При разходи за ремонт над 50 % от цената на нов инструмент, ще получите предварителна план-сметка на разходите.

    Освен това ще имате възможност за „предварително одобрение":

    Вие предварително решавате, дали при разходи за ремонт над 50 % инструментът трябва да се одобри за рециклиране или искате предварителна план-сметка на разходите.

    В случай на предварително одобрение ние ще Ви опростим транспортните разходи.

  • Може ли сервизът за калибриране да се използва за всички марки електроинструменти на Bosch?
   • Сервизът за калибриране на Bosch е независим от марката; след договаряне могат да се калибрират не само инструменти от нашите собствени марки „Bosch“ и „CST/berger“, а и всички други.

  • Какво става, ако откажа предварителната план-сметка на разходите?
   • Вие можете да решите дали инструментът да остане в сервизния център и да се рециклира там или да го получите обратно. В такъв случай възниква такса за обработка 17,85 евро плюс транспортни разходи 7,14 евро (с вкл. ДДС).

  • Какви са транспортните разходи за ремонти?
   • В гаранционния срок естествено не се плащат транспортни разходи.

    За ремонти след изтичане на гаранцията се начислява еднократно обща сума за поръчката от 7,14 евро (с вкл. ДДС).

  • Какви са гаранционните условия за използваните частно от мен инструменти?
   • Гаранцията при нови стоки при частно използване възлиза на 24 месеца. Моля, вижте подробна информация от актуалните гаранционни условия.

  • Колко дълго продължава ремонтът?
   • По принцип получавате обратно ремонтирания уред след 3 до максимум 5 работни дни.

  • Какво е A (ампер)?
   • Ампер (А) е единица за измерване на електрически ток.

  • Коя машина е по-подходяща, бормашината или ударната бормашина?
   • Това зависи от целта на приложение. Домашните майстори предпочитат ударната бормашина заради нейната универсалност, а бормашината заради нейната точност.

  • Какво е бит?
   • Понятието произлиза от английски език и в техниката на завинтване обозначава необходимия накрайник за винтоверт за съответния тип винтове (с прав шлиц, кръстат шлиц, шестостен, Torx и т.н.). Битът се закрепва в машината или директно чрез своята шестостенна опашка в патронник или в държач за инструмент, който е или съставна част на машината или поставен консуматив.

  • За какъв материал и какви форми на детайла са подходящи ексцентрикови шлифовъчни машини?
   • Възможността за използване се съобразява с използвания шлифовъчен материал и е универсална. Ексцентрикови шлифовъчни машини се използват предимно за обработване на дърво, дървени материали и лакирани повърхности. Със съответния работен инструмент ексцентриковите шлифовъчни машини могат отлично да се използват за полиране. При шлифоване на метал или скални материали напредъкът в хода на работата е по-малък.

    Заради кръглата шлифовъчна плоча, която може да се достави в различни степени на твърдост, могат да се обработват почти всички форми на детайли. Обработката на остри ъгли и ръбове може да доведе до дълбоко врязване и до повреда на шлифовъчната плоча.

  • Как се действа при шлифоване?
   • По принцип се започва с груба зърнестост и след това при всеки следващ етап се избира по-фина зърнестост. Като основно правило с всеки следващ работен ход се избира двойно по-фина зърнестост.

    Пример: последователност при зърнестост 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • За какво са подходящи прободните триони?
   • Прободните триони са подходящи според използвания нож за триона принципно за всички материали, които могат да се режат.

    Прободните триони са особено подходящи за комплексни работи с криволинейни срезове във всички материали. Сред всички триони те разполагат с най-богатия избор от универсални и специални ножове за трион.

  • Какво се разбира под литиево-йонни акумулаторни батерии?
   • Литиево-йонните акумулаторни батерии се базират на технология от нов тип, при която литият намира приложение като съставна част на електродите. Те се различават принципно от акумулаторните батерии на никелова база и с напрежение на клетката 3,6 V имат 3 пъти по-високо напрежение на клетката от никел-кадмиевите акумулаторни батерии. Необходими са по-малко акумулаторни клетки, благодарение на които електроинструментът може да стане по-малък и по-лек или при еднакви размери става по-мощен. Наред със значително по-малкото саморазреждане литиево-йонните акумулаторни батерии нямат Memory-ефект за разлика от никел-кадмиевите акумулаторни батерии.

  • Как да намеря правилната резервна част за моя електроинструмент?
   • В каталога за резервни части ще намерите всички експлозионни чертежи на нашите инструменти от последните 25 години. Тук можете много лесно да идентифицирате необходимата Ви резервна част. Дръжте винаги готов каталожния номер на Вашия инструмент или неговото търговско наименование. Трябва да ги въведете, за да можете бързо да намерите правилната резервна част.

  Ръководства за проект 1 - 15 от 81

   Лична консултация

   При въпроси за нашите продукти и приложения
   : 00359 2 9601061
   Понеделник – четвъртък: 9 – 17 ч.
   Петък: 9 – 14 ч.

   E-mail-контакт


   Юридическо указание

   Bosch не поема гаранция за пълнотата и верността на поместените ръководства. Bosch обръща внимание на това, че използването на такива ръководства става на собствен риск. Моля вземете всички предпазни мерки за Вашата безопасност.

    

   ЗА КОНТАКТ С БОШ

   СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР

   :0700 10 668*

   :+359(2)9625308

   *Цената е според тарифния Ви план.

   Търсене на дистрибутори

    
    
    
   BG
   Запомнете
   Отбелязан
   Купете сега
   Нулиране на филтъра
   Показване на филтъра
   Без филтър
   Благодарим за Вашата оценка
   Благодарим за Вашата оценка
   Показване на други проекти
   Скриване на други проекти
   Скриване на варианти на артикула
   Показване на варианти на артикула
   Затваряне на съвет за приложение
   Отваряне на съвет за приложение
   Прочитане на доклад за придобит опит
   Затваряне на доклад за придобит опит
   Скриване на подробен списък с материалите
   Показване на подробен списък с материали
   Още
   Продукти
   Продукт
   Показване на други препоръки
   Скриване на други препоръки