Шлифовъчни машини

Шлифовъчна машина е ръчен електроинструмент, предимно за обработка на повърхности. Според целта на използване при шлифовъчните машини има най-различни видове шлифовъчни машини. Чрез използване на подходяща шкурка с една шлифовъчна машина могат да се обработват, напр. дървени или метални повърхности.

Шлифовъчни машини
Шлифовъчни машини Шлифовъчни машини
 
BG
Запомнете
Отбелязан
Купете сега
Нулиране на филтъра
Показване на филтъра
Без филтър
Благодарим за Вашата оценка
Благодарим за Вашата оценка
Показване на други проекти
Скриване на други проекти
Скриване на варианти на артикула
Показване на варианти на артикула
Затваряне на съвет за приложение
Отваряне на съвет за приложение
Прочитане на доклад за придобит опит
Затваряне на доклад за придобит опит
Скриване на подробен списък с материалите
Показване на подробен списък с материали
Още
Продукти
Продукт
Показване на други препоръки
Скриване на други препоръки