Секач

Секачът се използва например за снемане на скални материали или за прокарване на кабелен канал. Към най-използваните видове секачи се числят: секач-шило, плосък секач, секач-права лопата, секач за канали и полукръгъл секач, секач за фуги, както и назъбен секач. Секачите могат да се използват напр. с перфоратор и пневматичен къртач; при ръчна работа с обикновен чук се удря по ударната повърхнина на секача.

 
BG
Запомнете
Отбелязан
Купете сега
Нулиране на филтъра
Показване на филтъра
Без филтър
Благодарим за Вашата оценка
Благодарим за Вашата оценка
Показване на други проекти
Скриване на други проекти
Скриване на варианти на артикула
Показване на варианти на артикула
Затваряне на съвет за приложение
Отваряне на съвет за приложение
Прочитане на доклад за придобит опит
Затваряне на доклад за придобит опит
Скриване на подробен списък с материалите
Показване на подробен списък с материали
Още
Продукти
Продукт
Показване на други препоръки
Скриване на други препоръки