Мemory-ефект

При никел-кадмиевите акумулатори може да се появи така нареченият Memory-ефект. Тези акумулатори имат, по-просто казано, „памет“ (англ.: memory) и преди зареждането трябва да са напълно разредени. Ако това не се спазва често, акумулаторът „запомня“ необходимото количество електроенерия. С времето капацитетът на зареждане намалява вследствие на което при използване акумулаторът се разрежда по-бързо. При литиево-йонните акумулатори този ефект не се поява.

 
BG
Запомнете
Отбелязан
Купете сега
Нулиране на филтъра
Показване на филтъра
Без филтър
Благодарим за Вашата оценка
Благодарим за Вашата оценка
Показване на други проекти
Скриване на други проекти
Скриване на варианти на артикула
Показване на варианти на артикула
Затваряне на съвет за приложение
Отваряне на съвет за приложение
Прочитане на доклад за придобит опит
Затваряне на доклад за придобит опит
Скриване на подробен списък с материалите
Показване на подробен списък с материали
Още
Продукти
Продукт
Показване на други препоръки
Скриване на други препоръки