Лентови шлифовъчни машини

Лентовата шлифовъчна машина е електроинструмент, който се използва за шлифоване на дърво и други материали. Лентовата шлифовъчна машина работи с една безкрайна шлифовъчна лента. Лентовата шлифовъчна машина е подходяща преди всичко за предварителни работи с висока производителност при снемане на материал.

Лентови шлифовъчни машини
Лентови шлифовъчни машини Лентови шлифовъчни машини
 
BG
Запомнете
Отбелязан
Купете сега
Нулиране на филтъра
Показване на филтъра
Без филтър
Благодарим за Вашата оценка
Благодарим за Вашата оценка
Показване на други проекти
Скриване на други проекти
Скриване на варианти на артикула
Показване на варианти на артикула
Затваряне на съвет за приложение
Отваряне на съвет за приложение
Прочитане на доклад за придобит опит
Затваряне на доклад за придобит опит
Скриване на подробен списък с материалите
Показване на подробен списък с материали
Още
Продукти
Продукт
Показване на други препоръки
Скриване на други препоръки