Ексцентрикови шлифовъчни машини

Ексцентриковата шлифовъчна машина е шлифовъчна машина, която се използва предимно за шлифоване и полиране на повърхности от различни материали като дърво, метал, стъкло, пластмаса, кит и боя. Кръглият шлифовъчен диск на ексцентриковата шлифовъчна машина е разположен ексцентриково върху задвижващия вал и извършва ексцентрично и въртеливо движение, чрез което постига висока производителност при снемане на материал и едновременно фино шлифоване. Регулируемата управляваща електроника дава възможност за универсалното използване на ексцентриковата шлифовъчна машина от шлифоване до полиране. Вграденото прахоулавяне на ексцентриковата шлифовъчна машина осигурява незамърсяване на околната среда и чиста работа.

Ексцентрикови шлифовъчни машини
Ексцентрикови шлифовъчни машини Ексцентрикови шлифовъчни машини
 
BG
Запомнете
Отбелязан
Купете сега
Нулиране на филтъра
Показване на филтъра
Без филтър
Благодарим за Вашата оценка
Благодарим за Вашата оценка
Показване на други проекти
Скриване на други проекти
Скриване на варианти на артикула
Показване на варианти на артикула
Затваряне на съвет за приложение
Отваряне на съвет за приложение
Прочитане на доклад за придобит опит
Затваряне на доклад за придобит опит
Скриване на подробен списък с материалите
Показване на подробен списък с материали
Още
Продукти
Продукт
Показване на други препоръки
Скриване на други препоръки