Видове свредла

За различните материали (напр. дърво, метал или скални материали) са необходими различни видове свредла. Името на най-известните свредла, спирални свредла, е свързано с техния външен вид и тяхната форма.

Спирално свредло за дърво– характерен е тънкият връх в средата на режещия ръб, който служи за центриране. Свредлата за дърво в повечето случаи са от хром-ванадиева сплав (VA).

Спирално свредло за метал– спиралните свредла за метал се делят, в зависимост от материала, в три категории. Те са от бързорежеща стомана (HSS).

Свредло за скални материали или свредло за камък– за пробиване на твърди материали от скални материали, зидария и бетон. Режещият ръб е снабден с твърдосплавна пластина и по принцип е с формата на секач.

 
BG
Запомнете
Отбелязан
Купете сега
Нулиране на филтъра
Показване на филтъра
Без филтър
Благодарим за Вашата оценка
Благодарим за Вашата оценка
Показване на други проекти
Скриване на други проекти
Скриване на варианти на артикула
Показване на варианти на артикула
Затваряне на съвет за приложение
Отваряне на съвет за приложение
Прочитане на доклад за придобит опит
Затваряне на доклад за придобит опит
Скриване на подробен списък с материалите
Показване на подробен списък с материали
Още
Продукти
Продукт
Показване на други препоръки
Скриване на други препоръки