Вибрационни шлифовъчни машини

Вибрационната шлифовъчна машина осигурява фино шлифоване чрез вибрациите на шлифовъчната повърхност, особено при големи повърхности. Производителността при снемане на материал при вибрационна шлифовъчна машина е по-малка в сравнение с лентова шлифовъчна машина .

Вибрационни шлифовъчни машини
Вибрационни шлифовъчни машини Вибрационни шлифовъчни машини
 
BG
Запомнете
Отбелязан
Купете сега
Нулиране на филтъра
Показване на филтъра
Без филтър
Благодарим за Вашата оценка
Благодарим за Вашата оценка
Показване на други проекти
Скриване на други проекти
Скриване на варианти на артикула
Показване на варианти на артикула
Затваряне на съвет за приложение
Отваряне на съвет за приложение
Прочитане на доклад за придобит опит
Затваряне на доклад за придобит опит
Скриване на подробен списък с материалите
Показване на подробен списък с материали
Още
Продукти
Продукт
Показване на други препоръки
Скриване на други препоръки