Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Дебит на въздуха
Номинална консумирана мощност
Тегло на машината
Температура
Пистолет за горещ въздух: PHG 500-2
Пистолет за горещ въздух: PHG 600-3
Пистолет за горещ въздух: PHG 630 DCE
     
0 Оценки
0 Оценки
24 Оценки
     
240 / 450 l/min 150 / 300 / 500 l/min 150 / 300 / 500 l/min
1.600 W 1.800 W 2.000 W
0,75 kg 0,8 kg 0,9 kg
300 / 500 °C 50 / 400 / 600 °C 50 – 630 °C