Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Дебит на въздуха
Номинална консумирана мощност
Тегло на машината
Температура
Пистолет за горещ въздух: EasyHeat 500
Пистолет за горещ въздух: UniversalHeat 600
Пистолет за горещ въздух: PHG 500-2
Пистолет за горещ въздух: PHG 600-3
Пистолет за горещ въздух: PHG 630 DCE
         
1 Оценки
0 Оценки
0 Оценки
0 Оценки
24 Оценки
         
240 / 450 l/min 200 / 350 / 500 l/min 240 / 450 l/min 150 / 300 / 500 l/min 150 / 300 / 500 l/min
1.600 W 1.800 W 1.600 W 1.800 W 2.000 W
0,47 kg 0,53 kg 0,75 kg 0,8 kg 0,9 kg
300 / 500 °C 50 / 300 / 600 °C 300 / 500 °C 50 / 400 / 600 °C 50 – 630 °C