Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Дебит на въздуха
Номинална консумирана мощност
Тегло на машината
Температура
Пистолет за горещ въздух: EasyHeat 500
Пистолет за горещ въздух: UniversalHeat 600
   
4 Оценки
0 Оценки
   
240 / 450 l/min 200 / 350 / 500 l/min
1.600 W 1.800 W
0,47 kg 0,53 kg
300 / 500 °C 50 / 300 / 600 °C