Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Производителност при лепене
Стопяемо лепило, Ø
Тегло на машината
Пистолет за лепене: PKP 18 E
 
2 Оценки
 
20 g/min
11 x 45 – 200 mm
0,35 kg