Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Номинална консумирана мощност
Размер на лентата
Скорост на лентата
Тегло на машината
Шлифовъчна повърхност
Лентова шлайфмашина: PBS 75 A
 
0 Оценки
 • 1 шлифовъчна лента K 80
 •  
  710 W
  75 x 533 mm
  350 m/min
  3,4 kg
  76 x 165 mm