Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Диаметър на резонансния кръг
Номинална консумирана мощност
Опъваща система
Отдавана мощност
Тегло на машината
Честота на вибрациите
Шлайфаща повърхност, правоъгълна
Виброшлайф: PSS 200 AC
 
1 Оценки
 • Микрофилтър на Bosch
 • Шкурка (Red Wood) P120
 • Пластмасов куфар
 •  
  2 mm
  200 W
  93 x 230 mm
  125 W
  1,6 kg
  24.000 min-1
  167 cm² (92 x 182 mm)