Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Дължина на кабела
Макс. дебит
Макс. налягане
Мотор тип
Мощност на мотора
Способност за автоматично засмукване
Тип на помпата
Водоструйки: EasyAquatak 100 с удължителна тръба
Водоструйки: EasyAquatak 100
Водоструйки: EasyAquatak 110
Водоструйки: EasyAquatak 120
Водоструйки: UniversalAquatak 125
Водоструйки: UniversalAquatak 130
Водоструйки: UniversalAquatak 135
Водоструйки: AdvancedAquatak 150
Водоструйки: AdvancedAquatak 160
                 
0 Оценки
4 Оценки
8 Оценки
7 Оценки
2 Оценки
6 Оценки
6 Оценки
0 Оценки
1 Оценки
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 3 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с променлива ветрилообразна струя
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане 360° на Bosch
 • 3 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 3 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с променлива ветрилообразна струя
 • Ротационна дюза
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 5 m маркуч за високо налягане
 • Дюза с променлива ветрилообразна струя
 • Ротационна дюза
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 5 m маркуч за високо налягане
 • Дюза 3 в 1
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • Дюза 3 в 1
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • 6 m маркуч за високо налягане
 • Воден филтър
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 450 ml
 • 7 m маркуч за високо налягане
 • Пистолет за високо налягане с метална цев
 • Дюза с удължителна тръба
 • 8 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза с ветрилообразна струя с удължителна тръба
 • Дюза с удължителна тръба с променлива ветрилообразна струя
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър, метал
 • Пистолет за високо налягане на Bosch
 • Дюза с удължителна тръба
 • 8 m маркуч за високо налягане
 • Неподвижна Jet-Fan дюза
 • Ротационна дюза с ветрилообразна струя с удължителна тръба
 • Дюза с удължителна тръба с променлива ветрилообразна струя
 • Дюза с високо налягане за почистващ препарат, 550 ml
 • Воден филтър, метал
 •                  
  5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m
  300 l/h 300 l/h 330 l/h 350 l/h 360 l/h 380 l/h 410 l/h 480 l/h 570 l/h
  100 бар 100 бар 110 бар 120 бар 125 бар 130 бар 135 бар 150 бар 160 бар
  Серии Серии Серии Серии Серии Серии Серии Индукция Индукция
  1.200 W 1.200 W 1.300 W 1.500 W 1.500 W 1.700 W 1.900 W 2.200 W 2.600 W
  0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m
  3 цилиндрова 3 цилиндрова 3 цилиндрова 3 цилиндрова 3 цилиндрова 3 цилиндрова 3 цилиндрова 4 цилиндрова 4 цилиндрова