Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Време за загряване
Капацитет на акумулатора
Лепилна пръчка, Ø
Лепилна пръчка, макс. дължина
Напрежение на акумулатора
Продължителност на работа
Производителност при лепене
Тегло на машината
Температура на лепене
Акумулаторната писалка за лепене: Gluey
Акумулаторната писалка за лепене: Gluey
Акумулаторната писалка за лепене: Gluey
Акумулаторната писалка за лепене: Gluey
Акумулаторната писалка за лепене: Gluey
         
0 Оценки
0 Оценки
0 Оценки
0 Оценки
0 Оценки
 • USB кабел
 • USB зарядно устройство
 • 2 x 1,2 V HR06 (AA) презареждащи се батерии
 • 8 прозрачни лепилни пръчки
 • 7 цветни лепилни пръчки
 • 5 блестящи лепилни пръчки
 • USB кабел
 • USB зарядно устройство
 • 2 x 1,2 V HR06 (AA) презареждащи се батерии
 • 8 прозрачни лепилни пръчки
 • 7 цветни лепилни пръчки
 • 5 блестящи лепилни пръчки
 • USB кабел
 • USB зарядно устройство
 • 2 x 1,2 V HR06 (AA) презареждащи се батерии
 • 8 прозрачни лепилни пръчки
 • 7 цветни лепилни пръчки
 • 5 блестящи лепилни пръчки
 • USB кабел
 • USB зарядно устройство
 • 2 x 1,2 V HR06 (AA) презареждащи се батерии
 • 8 прозрачни лепилни пръчки
 • 7 цветни лепилни пръчки
 • 5 блестящи лепилни пръчки
 • USB кабел
 • USB зарядно устройство
 • 2 x 1,2 V HR06 (AA) презареждащи се батерии
 • 8 прозрачни лепилни пръчки
 • 7 цветни лепилни пръчки
 • 5 блестящи лепилни пръчки
 •          
  60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек. 60 сек.
  2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah
  7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
  20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
  2 x 1,2 V HR6 (AA) 2 x 1,2 V HR6 (AA) 2 x 1,2 V HR6 (AA) 2 x 1,2 V HR6 (AA) 2 x 1,2 V HR6 (AA)
  До 60 лепилни пръчки До 60 лепилни пръчки До 60 лепилни пръчки До 60 лепилни пръчки До 60 лепилни пръчки
  2 g/min 2 g/min 2 g/min 2 g/min 2 g/min
  0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg
  150 °C 150 °C 150 °C 150 °C 150 °C