Описание на продукта
Изображение на продукта
Цена
Информация за продукта
Описание
Оценки на теста
Окомплектовка
Технически данни
Време на зареждане при 1,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) прибл.
Време на зареждане при 1,5 Ah 100 % прибл.
Време на зареждане при 2,0 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) прибл.
Време на зареждане при 2,0 Ah 100 % прибл.
Време на зареждане при 2,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) прибл.
Време на зареждане при 2,5 Ah 100 % прибл.
Време на зареждане при 3,0 Ah (ReadyToGO 80 %) прибл.
Време на зареждане при 3,0 Ah 100 % прибл.
Време на зареждане при 4,0 Ah (ReadyToGO 80 %) прибл.
Време на зареждане при 4,0 Ah 100 % прибл.
Време на зареждане при 6,0 Ah (ReadyToGO 80 %) прибл.
Време на зареждане при 6,0 Ah 100 % прибл.
Заряден ток
Зарядно напрежение на акумулаторната батерия
Тегло
Системни консумативи 14,4 V/18 V литиево-йонни: AL 1830 CV
 
0 Оценки
 
25 min
33 min
35 min
45 min
40 min
60 min
48 min
72 min
64 min
95 min
96 min
130 min
3 A
14,4 – 18 V
400 g